Filozofia » Antická filozofia

Filozofia » Antická filozofia

Testové otázky o najvýznamnejších filozofoch staroveku.

"Človek nemôže dvakrát vstúpiť do tej istej rieky, lebo potečú iné vody." Autorom výroku je: