Chémia » Biochémia

Chémia » Biochémia

Otázky o základných biochemických dejoch.

Glykolýza prebieha: