Chémia » Chemické prvky » názvy a značky

Chémia » Chemické prvky » zvoliť podkategóriu

Čo všetko viete o základných chemických prvkoch? Každý prvok má svoj názov, chemickú značku, latinský názov a špecifické vlastnosti

Latinský názov cínu je: