Chémia » Chemické zlúčeniny

Chémia » Chemické zlúčeniny

Čo viete o chemických zlúčeninách?

Vyberte zlúčeninu, ktorej ióny po disociácii úplne podliehajú hydrolýze: