Dejiny » Starovek » Staroveký Rím

Dejiny » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

Ktorý rímsky cisár v roku 293 vytvoril tetrarchiu?