Dejiny - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Dejiny
Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.


Dejiny - tréning Dejiny - kvíz

Dejiny - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Dejiny.

Prvá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z prvej svetovej vojny.

Druhá svetová vojna: najvýznamnejšie udalosti z druhej svetovej vojny, bitky, vodcovia, významní generáli, formovanie Európy

Otestujte si vlastné vedomosti zo života prezidentov USA - ich mená, funkčné obdobia a ďalšie zaujímavosti.

Tu nájdete otázky týkajúce sa života pápežov, ich občianskych a pápežských mien a ich funkčných období.

Ako žili ľudia v praveku? Čo bolo charakteristické pre túto dobu? Skúste testové otázky v našej kategórii o praveku.

Otestujte sa z Vašich vedomostí o najznámejších starovekých kultúrach.

Otestujte sa z Vašich vedomostí o uhorských kráľoch a kniežatách, o najvýznamnejších zákonoch a vojnách.