Chémia » Enzýmy

Chémia » Enzýmy

Testové otázky o enzýmoch, ich funkcii a vlastnostiach.

Lyázy sú definované ako enzýmy, ktoré: