Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Filozofia » Vznik a vývoj poznania, filozofické disciplíny

Testové otázky z úvodných filozofických pojmov a definícií.

Hylozoizmus je filozofický smer, ktorý tvrdí, že: