Chémia » Hydroxyderiváty uhľovodíkov

Chémia » Hydroxyderiváty uhľovodíkov

Alkoholy, fenoly a ich vlastnosti.

Spomedzi uvedených vyberte najmenej toxický hydroxyderivát: