Informatika » Počítačové siete » IP adresovanie

Informatika » zvoliť podkategóriu

Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Aká je adresa broadcastu pre sieť, v ktorej je počítač s IP adresou 192.168.1.136/29?