Informatika - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Informatika
Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.


Informatika - tréning Informatika - kvíz

Informatika - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Informatika.

Základné algoritmy, ich použitie a príklady niektorých algorimtov pri programovaní. Vykonávanie algoritmov, priradenia, podmienky, cykly a iné základné otázky pre začínajúcich programátorov.

Pravidlá a prevody medzi jednotlivými číselnými sústavami a ich vlastnosti: desiatková sústava, binárna sústava, hexadecmálna sústava, dvojková sústava. V informatike sa často používajú rôzne číselné sústavy.

Kvíz z oblasti hardvéru: popis hardvéru, funkcie ...

Otázky z rozdelenia pamätí a správa pamäti v počítačoch.

Všeobecne o počítačoch, základy práce s počítačom, základy práce s internetom a pod.

Slovník najpoužívanejších počítačových pojmov - počítačová terminológia.

Otázky z počítačových sietí: internet, komunikácia medzi počítačmi, počítačové siete a prenos dát medzi zariadeniami (mobily, notebooky, počítače).

Základné príkazy shellu v operačných systémoch Unix. Kvíz zameraný na najpoužívanejšie unixové príkazy a ich zákldné prepínače.