Chémia » Lipidy

Chémia » Lipidy

Otázky o názvosloví, zložkách a biologických vlastnostiach lipidov.

Spomedzi uvedených mastných kyselín vyberte tú, ktorá má viac ako 20 atómov uhlíka v molekule: