Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Farby

Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Farby

Nemčina - farby: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Biela