Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Množné čísla

Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Množné čísla

Otázky týkajúce sa množných čísel nemeckého jazyka.

der Lutscher