Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Počasie

Nemčina - počasie: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Die Kälte po slovensky