Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla - radové

Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla - radové

Nemčina - radové čísla: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Karol IV.