Nemecký jazyk » Vety » Slovesá s akuzatívom

Nemecký jazyk » Vety » Slovesá s akuzatívom

Nemecká gramatika: správne písanie slovies v kombinácii s gramatickým pádom akuzatív.

Mein Vater ist _________ Direktor befreundet.


Pomalé načítavanie otázok ?