Nemecký jazyk » Vety » Spojky vo vetách

Nemecký jazyk » Vety » Spojky vo vetách

Spojkové vety (Konjunktionalsätze) - priradenie správnej spojky do nemeckej vety .

Ich mache einen Tee, ______ du kommst.