Chémia » Roztoky

Chémia » Roztoky

Základné vlastnosti a parametre chemických roztokov.

Veličina, ktorá udáva koncentráciu osmoticky účinných častíc v roztoku, sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?