Chémia » Sacharidy

Chémia » Sacharidy

Aké sú Vaše vedomosti o sacharidoch? Tu nájdete otázky o štruktúre, vlastnostiach a význame sacharidov.

Makromolekulové látky, ktoré v molekule obsahujú sacharidovú a proteínovú zložku, pričom sacharidová zložka je v prevahe, majú názov: