Filozofia » Stredoveká filozofia

Filozofia » Stredoveká filozofia

Overte si úroveň Vašich vedomostí z filozofických názorov stredoveku.

Autorom fatalistickej koncepcie dejín je: