Tvorba softvéru » Základné pojmy - definície

Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

Tutoriály na tvorbu webov: online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Jazyk opisujúci funkcie webových služieb a spôsob ich použitia