Tvorba softvéru - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Tvorba softvéru
Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.


Tvorba softvéru - tréning Tvorba softvéru - kvíz

Tvorba softvéru - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Tvorba softvéru.

Modelovací jazyk ArchiMate: vzťahy medzi elementami.

Kvíz z jazyka HTML: tagy, význam, použitie HTML. HTML je jazyk na tvorbu webových stránok. Myslíte si, že by ste vedeli vytvoriť webovú stránku v HTML?

Praktické príklady tvorenia dotazov v jazyku SQL.

Základy jazyka SQL: štruktúrovaný dotazovací jazyk na prácu s databázou.

Základy jazyka XML: teória XML, príklady, spracovanie XML dokumentu

Test z návrhových vzorov (angl. design patterns). Návrhové vzory slúžia na riešenie všeobecných problémov pri tvorbe softvéru. V teste nájdete vedomostné otázky týkajúce sa identifikácie návrhových vzorov a ich kategorizácie do skupín.

Kvíz z OOP (objektovo orientovaného programovania): základné princípy, algoritmy, práca s OOP, tvorba a využitie objektov, tried. Kvíz pre programátorov.

Testové otázky z UML diagramov a oblasti modelovania a návrhu softvéru: UML notácie, diagramy, typy čiar a vzťahov.

Skratky a definície z oblasti tvorby softvéru: programovacie jazyky, technológie ...

Základné pojmy z oblasti tvorby softvéru a informačných systémov: programovacie jazyky, technológie ...