Vysoké školy na Slovensku

Mesto:   Typ vysokej školy:  
AOS

(do roku 2004 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši) fakulty

EU

(1940 – 1945 Vysoká škola obchodná, 1945 – 1949 Slov. vys. škola obchodná, 1949 – 1952 Vysoká škola hospodárskych vied, 1952 – 90-te roky Vysoká škola ekonomická) fakulty

PEVŠ

(2004 – 2010 Bratislavská vysoká škola práva) fakulty

SPU

(pôvodne Vysoká škola poľn. v Nitre, v roku 1992 časť Nitrianskej univerzity) fakulty

STU

(pôvodne Slovenská vysoká škola technická, založená v Košiciach, 1938 premiestnená do Martina, 1939 do Bratislavy) fakulty

TUKE

(pôvodne Vysoká škola technická) fakulty

TU Z

(pôvodne Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene) fakulty

TnUAD

(do 15. mája 2002 Trenčianska univerzita v Trenčíne) fakulty

UJS

(maďarský vyučovací jazyk) fakulty

UK

(1939 – 1954 nazývaná Slovenská univerzita) fakulty

UKF

(1959 – 1964 pedagogický inštitút, 1964 – 1992 nezávislá Pedagogická fakulta, 1992 časť Nitrianskej univerzity, 1992 – 1996 Vysoká škola pedagogická) fakulty

UMB

(z nezávislej Pedagogickej fakulty založenej roku 1959 a jednej fakulty Ekonomickej univerzity pôsobiacej v Banskej Bystrici od roku 1973) fakulty

UPJŠ

(vznikla z pobočky lek. fakulty UK založenej roku 1948) fakulty

UVL

(pôvodne Vysoká škola veterinárska, vznikla z jednej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorá zostala v Košiciach po zániku Vys. školy poľn. a les. inž.) fakulty

VŠD

(Vysoká škola v Sládkovičove) fakulty

VŠM

(pobočka zahraničnej City University) fakulty

ŽU

(pôvodne Vysoká škola dopravná, 1979 – 90-te roky Vysoká škola dopravy a spojov) fakulty