Vzdelávacie videá online - Matematika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika české

nájdené vzdelávacie videá: 72   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Riešenie slovnej úlohy pomocou Vennovych diagramov

vzdelavacie video

výrok, negácia, negácia výroku, negácia výrokov

vzdelavacie video

Výroky typu ak A, potom B.

vzdelavacie video

Príklad na tvorbu negácie implikácie. Rozoberanie možností, ako môže implikácia dopadnúť.

vzdelavacie video

Zoznam rôznych možností. ako negovať ekvivalenciu

vzdelavacie video

Zadanie množiny, vzťahy medzi množinami, operácie s množinami

vzdelavacie video

úvodné video k problematike výrokovej logiky

vzdelavacie video

výroková logika: počet všetkých možností

vzdelavacie video

Ako správne negovať disjunkciu.

vzdelavacie video

Ako správne negovať konjunkciu.

vzdelavacie video

Ako správne vytvoriť negáciu implikácie.

vzdelavacie video

Výroková logika: implikácia

vzdelavacie video

Definícia ekvivalencie ako konjunkcia implikácie a jej obrátená implikácia.

vzdelavacie video

Kvadratická rovnica s komplexnými koeficientami

vzdelavacie video

Binomická rovnica

vzdelavacie video

Negácia základných zložených výrokov

vzdelavacie video

Kvadratická rovnica s komplexným diskriminantom

vzdelavacie video

Riešenie binomickej rovnice

vzdelavacie video

využití jednej zo základných logických spojok - konjunkcie (-a súčasne) pri bežnej situácia na ostrove poctivcov a klamárov.

vzdelavacie video

Dôkaz matematickou indukciou

vzdelavacie video

Popis a vysvetlenie rôznych analytických vyjadrení priamky v rovine (parametrické vyjadrenie, všeobecný tvar, rovnica, smernicový tvar rovnice, úsekový tvar rovnice).

vzdelavacie video

Zistenie smernice osi úsečky. Vyjadrenie strednej priečky trojuholníka.

vzdelavacie video

Analytická geometria v priestore: všeobecná rovnica roviny

vzdelavacie video

Analytická geometria v priestore: rovina, priamka kolmá k rovine

vzdelavacie video

Analytická geometria v priestore - priamky v priestore - vzájomná poloha

vzdelavacie video

Analytická geometria v priestore - vzájomná poloha dvoch rovín

vzdelavacie video

Analytická geometria v priestore - priamka a rovina - pravouhlý priemet priamky do roviny

vzdelavacie video

Analytická geometria - metrické úlohy v priestore - vzdialenosti

vzdelavacie video

Analytická geometria - metrické úlohy v priestore - vzdialenosti

vzdelavacie video

Analytická geometria - metrické úlohy v priestore - vzdialenosti