Informačná pyramída: informácie, vedomosti, znalosti - diskusia k článku

Dokážete určiť rozdiel medzi údajom, informáciou či znalosťou? Pre pochopenie niektorých našich článkov je potrebné porozumieť pojmom z informačnej pyramídy. Informačná pyramída tvorí základ kategorizácie všetkého, čo sa učíme. V tomto článku sa pokúsime jednoducho vysvetliť jednotlivé poschodia tejto hierarchie.

Tento článok zatiaľ nemá žiadne príspevky