Informačná pyramída: informácie, vedomosti, znalosti

Kategórie: učenie a vzdelávanie

Dokážete určiť rozdiel medzi údajom, informáciou či znalosťou? Pre pochopenie niektorých našich článkov je potrebné porozumieť pojmom z informačnej pyramídy. Informačná pyramída tvorí základ kategorizácie všetkého, čo sa učíme. V tomto článku sa pokúsime jednoducho vysvetliť jednotlivé poschodia tejto hierarchie.

Možno pôjde o trochu nudnejší článok (školská teória), ale v mnohých iných článkoch budeme tieto pojmy používať a veľa ľudí ich nevie dobre rozlíšiť. Informačná pyramída rozdeľuje pojmy (slová) z hľadiska významu do 4 skupín (a slovo vedomosti uvedené v nadpise do tejto pyramídy nepatrí).

Hierarchia informačnej pyramídy

Infomračná pyramída rozlišuje tieto 4 skupiny:

  1. údaje (dáta)
  2. informácie
  3. znalosti
  4. múdrosti

Každý pojem umiestnený v pyramíde vyššie v sebe zahŕňa základy z nižšej skupiny. Každá získaná znalosť sa skladá aspoň z jednej informácie a každá informácia obsahuje aspoň jeden údaj. Funguje to aj naopak. Každú informáciu môžeme do istej miery pretransformovať na znalosť, či dokonca múdrosť. Pojmy budeme opisovať od základnej úrovne až po špičku pyramídy. Pri vysvetlení sa zameriame na podstatu veci, a preto si dovolíme niektoré oficiálne definície upraviť, aby boli zrozumiteľnejšie (pod článkom nájdete odkaz na podrobnejší článok).

Údaje (dáta) sú všetky čísla, fakty, symboly, znaky a podobne. Je to základný opis nejakej veci, udalosti alebo aktivity bez významu. Osamotené číslo nám nič nepovie, preto údaje nemajú žiadnu hodnotu.

Informácie sú údaje s významom. Keď k údaju pridáme význam, získame informáciu. Informácia nám poskytuje odpoveď na otázku čo a robí z údaju použiteľnú vec.

Znalosti sú informácie nadobudnuté teoreticky alebo prakticky (odskúšaním), ktoré vieme použiť. Ak máme k dispozícii informácie, vďaka ktorým dokážeme učiniť rozhodnutie, z informácii sa pre nás stali znalosti. Keď zoberú dvaja ľudia do ruky tie isté informácie, nemusia pre každého znamenať tie isté znalosti (pre niekoho nemusia znamenať znalosti vôbec). Znalosť nám poskytuje odpoveď na otázku ako.

Múdrosti sú na samom vrchole pyramídy. Múdrosť je schopnosť efektívneho využitia znalostí pre náš prospech a rast. Využívaním (trénovaním, skúšaním...) znalostí postupne získavame skúsenosti, ktoré zvyšujú úroveň našej múdrosti v danej oblasti. Múdrosti odpovedajú na otázku prečo.

Praktický príklad

Pre lepšie ujasnenie týchto pojmov uvedieme jeden praktický príklad. Na začiatku máme údaj, ktorým je číslo 13. K údaju môžeme pridať význam a získame informáciu. Týmto významom môže byť zistenie, že ide o číslo z teplomera. Tým sa stala z nášho údaju informácia 13 stupňov Celzia. Znalosť získame okamihom, keď sa nám podarí túto informáciu využiť. Keď budeme v izbe dlhšiu dobu, zistíme, že 13 stupňov je celkom malá teplota a je nám chladno. Musíme sa prispôsobiť a obliecť sa. Pravidelným pobytom v chladnej miestnosti sme dostatočne znalý, aby sme vedeli, že pred vstupom do izby s takouto teplotou by sme sa mali obliecť. Návod na to, ako prežiť v chladnej miestnosti, už poznáme a môžeme ho ďalej šíriť – podeliť sa o svoje múdrosti. Odpoveď na otázku prečo sa obliekame, keď ideme do tejto miestnosti je teda zodpovedaná.

  • Údaj: 13
  • Informácia: 13°C (odpoveď na otázku čo)
  • Znalosť: v izbe máme nízku teplotu (odpoveď na otázku ako je v izbe - chladno)
  • Múdrosť: treba sa obliecť, inak ochorieme (odpoveď na otázku prečo konám)

Informačná pyramída – zhrnutie

Stupeň informačnej pyramídy

čo nám poskytuje?

údaj

nič

informácia

odpoveď na otázku čo

znalosť

odpoveď na otázku ako

múdrosť

odpoveď na otázku prečo

vedomostna pyramida

Po troche teórie a praktickom príklade by ste už mali úspešne poznať rozdiel jednotlivých stupňov informačnej pyramídy. Dokážete teda odpovedať na otázku, čo z toho sa vlastne učíme v škole?

Informačná pyramída vs. znalostná pyramída

Bohužiaľ, ešte nemáme ustálený preklad tohto anglického slovného spojenia, ale najčastejšie sa označuje práve ako informačná pyramída alebo znalostná pyramída (anglický pojem: DIKW pyramid, DIKW je skratka slov: Data, Information, Knowledge, Wisdom). Niekedy môžete nájsť aj pojem hierarchia informácie (angl. DIKW hierarchy).

Ďalšie informácie:

Admin 17. 10. 2013 6784
4,0 / 5 (hlasy: 7)

Diskusia k článku (0)