Písanie i/y pri rovnako znejúcich slovách

Kategórie: učenie a vzdelávanie, slovenčina

V slovenčine existuje niekoľko dvojíc slov, ktoré sa rovnako čítajú, ale majú iný význam. Špeciálnou kategóriou z nich sú slová, v ktorých sa píše raz mäkké i a inokedy tvrdé y. Dokážete všetky rozlíšiť a správne používať v slovenčine? Tak si skúste overiť, či ich píšete správne.

Vybrané slová

Najväčšie problémy pri určovaní i-y sú v prípade vybraných slov, nakoľko tu neexistujú žiadne pravidlá a jednoducho sa musíte všetky slová naučiť.

biť vs. byť (bitie vs. bytie, bi vs. by)  

 • biť: búchať, mlátiť

 • byť: existovať

 • bitie: búchanie, mlátenie

 • bytie: existovanie

Príklady použitia: Vojak sa chcel biť. Michal chcel byť vojakom. Zákony zakazujú bitie detí. Musím si nabiť mobil. Naše bytie na Zemi je dočasné. Bi ho! Chcel by byť vzdelaný.

slovník rozdielov: biť vs. byť

bistro vs. bystro  

 • bistro: (podstatné meno) prevádzka, reštaurácia

 • bystro: (príslovka) rezko, dôvtipne

Príklady použitia: Bystro vyplnil všetky kvízy. Navštívil bistro. Pracoval bystro a všetko splnil. Pracoval v bistre ako umývač riadu.

bit vs. byt  

 • bit: informácia

 • byt: domov, obydlie

Príklady použitia: Jeden bit je jednotka informácie. Jano si kúpil panelákový byt v centre Žiliny.

slovník rozdielov: bit vs. byt

bidlo vs. bydlo  

 • bidlo: tyčka, žŕdka

 • bydlo: príbytok, domov

Príklady použitia: Sliepka sedí na bidle. Sliepka je vo svojom bydle.

slovník rozdielov: bidlo vs. bydlo

líra vs. lýra  

 • líra: menová jednotka (platidlo v Turecku)

 • lýra: hudobný nástroj

Príklady použitia: Jedna líra je dosť veľa peňazí. Jeho obľúbený hudobný nástroj je lýra. Za dve líry kúpil tri lýry.

slovník rozdielov: líra vs. lýra

mi vs. my  

 • mi: mne

 • my: naša skupina

Príklady použitia: Podaj mi to. My sa vzdelávame v skupine.

slovník rozdielov: mi vs. my

pisk vs. pysk  

 • pisk: hvizd

 • pysk: papuľa

Príklady použitia: Zrazu počul pisk. Ťava má veľký pysk.

slovník rozdielov: pisk vs. pysk

dopiť vs. dopyt  

 • dopiť: dokončiť pitie

 • dopyt: ponuka

Príklady použitia: Už by si mohol dopiť tú vodu. Po vzdelávaní je veľký dopyt.

pila vs. Pyla  

 • pila: prijímala tekutiny (tvar slova piť)

 • Pyla: mesto na Cypre

Príklady použitia: Pila veľa vody. Navštívili aj mesto Pyla.

Rím vs. rým  

 • Rím: mesto v Taliansku

 • rým: zvuková zhoda slabík

Príklady použitia: Rím je hlavné mesto Talianska. Vymyslel pekný rým o Rýme. (slovník rýmov)

riť vs. ryť  

 • riť: zadok

 • ryť: orať

Príklady použitia: Sadni si na riť. Záhradu treba pravidelne ryť.

slovník rozdielov: riť vs. ryť

sinka vs. synka  

 • sinka: choroba

 • synka: tvar slova synak

Príklady použitia: Premohla ho sinka. Pozri sa na nášho synka.

ti vs. ty  

 • ti: tebe

 • ty: tvoja osoba

Príklady použitia: Podám ti to. Ty sa učíš vo svojej skupine.

slovník rozdielov: ti vs. ty

tikať vs. tykať  

 • tikať: vydávať klepotajúci zvuk

 • tykať: používať druhú osobu (ty) pri konverzácii

Príklady použitia: Hodiny začali tikať. Priatelia si zvyknú tykať.

slovník rozdielov: tikať vs. tykať

tím vs. tým  

 • tím: skupina

 • tým: tvar zámena to

Príklady použitia: Vyhral domáci tím. Bolo to tým, že prišiel neskoro.

slovník rozdielov: tím vs. tým

vi vs. vy  

 • vi: (sloveso) prikazovací tvar slova viť

 • vy: vaša skupina

Príklady použitia: Už konečne vi! Vy ste tie testy spravili.

vír vs. výr  

 • vír: točivý pohyb vody alebo vzduchu

 • výr: druh sovy

Príklady použitia: Vodný vír stiahol všetko pod hladinu. Priletel výr a zjedol myš.

slovník rozdielov: vír vs. výr

viť vs. vyť (zavíjať vs. zavýjať)  

 • viť: pliesť, upevňovať do zväzku

 • vyť: vydávať zvuk

Príklady použitia: Chcela viť vence. Vlk vyl na mesiac v tme.

slovník rozdielov: viť vs. vyť

Rozdielne písanie i-y na konci slov.

Samostatnou kapitolou je písanie i a y na konci slov, najmä prídavných mien, zámen a čísloviek. Tu je potrebné najskôr určiť rod a v prípade mužského rodu tiež životnosť.

 • Mäkké i sa píše v prípadoch, keď ide o slová mužského rodu - životné (vzory chlap a hrdina), ktoré sú v nominatíve množného čísla.

 • Tvrdé y sa píše vo všetkých ostatných vzoroch (ženský vzor, stredný rod a neživotný mužský rod)

Príklady použitia:

 • prídavné mená: pekný chlapec vs. pekní chlapci, múdry človek vs. múdri ľudia

 • zámená: Oni sú pekní vs. Ony sú pekné. Muži išli sami a ženy išli samy.

 • číslovky: Boli tam piati muži. Muži skončili piaty (na piatom mieste).

Ak si chcete overiť svoje vedomosti z písania i/y, pozrite sa na naše pravopisné a gramatické cvičenia


Ak poznáte ďalšie slová, ktoré rovnako znejú a píšu sa s iným i, môžete sa s nimi podeliť v komentároch k článku.

youki 23. 4. 2020 3268
5,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)