Pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka (generátor)

Kategórie: Kvizy.eu, slovenčina

Vzdelávanie sa v posledných dňoch presunulo do domáceho prostredia. Pre študentov, ktorých trápi slovenský pravopis a gramatika, sme preto pripravili generátor pravopisných a gramatických cvičení zo slovenčiny, ktorým sa môže otestovať a vylepšiť svoje znalosti zo slovenského pravopisu či gramatiky. Už teraz je online zopár kapitol na precvičenie pravopisu z cudzích slov a vybraných slov, a postupne budeme sekciu dopĺňať o ďalšie pravopisné testy.

Tento článok slúži pre predstavenie sekcie pravopisné cvičenia, v ktorej si môžete vygenerovať pravopisné a gramatické cvičenia zo slovenského jazyka.

Prečo sa naučiť pravopis jazyka

Ak si chcete osvojiť slovenskú gramatiku a pravopis, je potrebné slovenčinu aktívne používať. A to nielen vo forme čítania, ale aj písania. Najmä vplyvom zníženého záujmu žiakov a študentov sa zvyšuje počet Slovákov, ktorí majú problém napísať pravopisne správnu vetu. Pre jednoduchosť by sme mohli rozdeliť ľudí na dve skupiny podľa toho, či im nesprávne písanie gramatiky prekáža alebo neprekáža. Najmä ľudia v skupine, ktorým písanie s chybami prekáža, majú často problém sústrediť sa na text, ak sú v ňom pravopisné chyby. Preto v každom prípade platí, že znalosť slovenskej gramatiky a pravopisu je žiadanejšia možnosť, lebo ľuďom ktorým nevadia gramatické chyby v texte rovnako nevadí ani to, keď gramatické chyby v texte nie sú :).

A samozrejme existujú aj ďalšie dôvody, ako napríklad zaujať na pohovore, dobre napísať test a pod.

Ako sa naučiť gramaticky správne písať a nerobiť pravopisné chyby?

Pre zvládnutie pravidiel akéhokoľvek jazyka máte dve možnosti. Prvou z nich je naštudovať všetky gramatické pravidlá jazyka vrátane výnimiek. Druhou je používať jazyk aktívne dovtedy, kým ho nebudete poznať na podvedomej úrovni - a písať správne bez toho, aby ste nad tým premýšľali. V ideálnom prípade môžete skúsiť obidve možnosti skombinovať. Avšak, špeciálne gramatika slovenského jazyka nie veľmi jednoduchá. Nielenže má pravidiel veľa, ale viaceré pravidlá majú ešte veľa výnimiek. Z toho dôvodu je naučenie sa slovenského pravopisu a osvojenie slovenskej gramatiky na základe pravidiel a teórie slovenského jazyka náročné a vhodné je jazyk aj trénovať prakticky.

Generátor pravopisných cvičení

Väčšina z nás potrebuje gramatiku a pravopis pravidelne používať a trénovať. Preto sme spustili novú sekciu na generovanie pravopisných cvičení. K dispozícii je veľa gramatických a pravopisných cvičení, ktoré sa generujú náhodne z veľkej databázy.

Ďalšie odkazy na testy a kvízy zo Slovenského jazyka

Okrem toho dávame do pozornosti aj vedomostné kvízy zo slovenského jazyka, konkrétne tréningy z oblastí:

Veríme, že vám nová sekcia pravopisné cvičenia zo slovenčiny pomôže lepšie zvládnuť slovenský pravopis a gramatiku. V prípade nápadov na vylepšenie nám môžete napísať do fóra alebo do diskusie k článku.

tansy 25. 3. 2020 2556
0 / 5 (hlasy: 0)

Diskusia k článku (0)