Ako sa učiť fakty - mnemotechnické pomôcky

Kategórie: učenie a vzdelávanie, osobnostný rozvoj, tipy a triky

Mnemotechnické pomôcky sú slovné, grafické či zvukové pamäťové pomôcky, ktoré slúžia pre lepšie naučenie a zapamätanie faktov. Minule sme si predstavili základné techniky učenia faktov, teraz sa bližšie pozrieme na využívanie mnemotechnických pomôcok pri učení faktov, ktoré sa ťažko pamätajú.

Medzi mnemotechnické pomôcky patria aj metódy zapamätávania z prechádzajúceho článku: Ako sa učiť fakty – metódy zapamätávania (asociácie pomocou vizualizácie, tvorba príbehov, tvorba rýmov a pod.). Ale ešte tu máme kategórie faktov, ktoré sa ťažšie vizualizujú či zasadzujú do príbehu. Typicky ide o roky alebo vymenovanie postupnosti. Jednou z možností je použiť metódu iniciálok (začiatočných písmen), ktoré priradíme k pojmom na rýchlejšie spomenutie.

Mnemotechnické pomôcky - iniciálky:

  • memorovanie sekvencie rímskych čísiel (kde I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 a M = 1000): Ivan Viedol Xenu Lesnou Cestou Do Mesta
  • poradie strún na gitare (EHGDAE): Eva hodila granát do atómovej elektrárne.
  • polomer Zeme (6378 km): Šetri sedem oslov (šesť, tri, sedem, osem)
  • zoznam vitamínov rozpustných v tukoch: DEKA
  • ...

Rozlíšenie podobných pojmov

Mnemotechnické pomôcky majú uplatnenie v situáciách, keď sa nám dvojica či skupina pojmov zamieňa a potrebujeme si ich v hlave utriediť – stačí nájsť nejakú pamäťovú fintu, napr.:

Rozlíšenie anglických slov skirt (sukňa) a shirt (tričko):
skirt (skért) = sukňa,
shirt(šért) = košeľa
Rozlíšenie pojmov: Stalaktit vs. stalagmit (cencúľ)
Stalaktit (T – visí zo sTropu, alebo tvar písmena T – kvapeľ visí zo stropu)
Stalagmit (M – rastie zo zeMe, alebo tvar písmena M – ako keby kvapeľ rástol zo zeme)
Stalaktit (tit = prsia po anglicky – prsia visia)
Bit vs. Byte
Byte má viac písmen, čiže je väčší (skladá sa z viac bitov, konkrétne 8)
Elektrická zásuvka - na ktorej strane je fáza a na ktorej nulový vodič?
keď sa postavíme pred zásuvku, nebezpečenstvo (fáza) je vľavo = na tej istej strane, kde máme srdce (môže nás ohroziť)
Rozlíšenie pojmov anión a katión:
katión (k = kladný ión), anión (záporný ión)
Na anóde prebieha oxidácia, na katóde prebieha redukcia. (anóda aj oxidácia začínajú na samohlásky, katóda aj redukcia začínajú na spoluhlásky)

 

Morseova abeceda a memorovanie

Mnemotechnické pomôcky sa dajú použiť všade, kde dokážeme vytvoriť asociáciu medzi pojmami, ktoré sa potrebujeme naučiť a niečím, čo je nám známe (ľahko spomenuteľné). Príkladom je aj naučenie znakov Morseovej abecedy, ktorá kóduje písmená na sekvenciu bodiek a čiarok. Namiesto toho, aby sme sa učili naspamäť poradie bodiek a čiarok pre každé písmeno môžeme použiť populárnu fintu, kedy na každé písmeno nájdeme ľahko spomenuteľné slovo, ktorého slabiky prezrádzajú poradie bodiek a čiarok (krátka slabika predstavuje bodku a dlhá slabika čiarku). Ideálne je, keď si vytvoríme vlastný zoznam slov, ktoré sú pre nás ľahko zapamätateľné, no pre inšpiráciu môžeme použiť aj existujúce asociácie. Napr. písmeno A je reprezentované ako bodka a čiarka, preto mu vieme priradiť slovo agát (slabiky: a-gát).

A . - agát
B - . . . blýskavica
C - . - . cínový chlap, cíferský cech
D - . . diaľava, dialnica
E . erb

Príklady ďalších slov nájdete na Wikipédií

Úloha na záver – vytvorte si mnemotechnickú pomôcku

Ak nedokážeme nájsť vhodnú pomôcku, môžeme si ju vytvoriť. Napríklad naše vzorové slovo SONDEZ z predchádzajúceho článku, ktoré slúži na naučenie poradia matematických operácií
efektívne učenie matematické operácie

A na záver jedna úloha: pokúste sa vytvoriť mnemotechnickú pomôcku pre poradie planét (Merkúr, Venuša, Zem ...). Ako inšpiráciu môžete použiť anglickú predlohu tejto mnemotechnickej pomôcky:

efektívne učenie matematické operácie
(http://www.teachingideas.co.uk/earth-and-beyond/order-the-planets-activity)

tansy 20. 3. 2017 5409
4,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)