Ako sa naučiť hľadať na Internete - pokročilé metódy

Kategórie: tipy a triky, učenie a vzdelávanie

Ďalší článok o vyhľadávaní na Internete je opäť plný vzorových príkladov, ktoré odporúčame vyskúšať a otestovať. Vzdelávanie v tejto oblasti je prínosné, nakoľko sa tu dá nájsť veľa zaujímavých informácii nielen pre účely vzdelávania a učenia, ale aj každodenné potreby. S rastúcim počtom informácii rastie aj požiadavka vedieť lepšie tieto informácie filtrovať a vyberať tie najdôležitejšie.

Tento článok je pokračovaním úvodu do vyhľadávania na Internete: Ako sa naučiť hľadať na Internete - základy

Poďme sa hneď pozrieť na ďalšie tipy a triky:

Hľadanie s pomlčkou (znak mínus)

Tento znak má dva možné spôsby použitia, ktoré sa rozlišujú podľa toho, kde sa pomlčka nachádza. Prvá možnosť je využiť ju ako spojovník: napíšeme ju v strede slova bez medzier naokolo (napríklad: e-learning vs. elearning, bielo-modrý vs. bielomodrý). Mnoho ľudí má dilemu, či má pomlčku v slove vynechať. Vo väčšine prípadov na tom nezáleží, lebo sa vyhľadávač jednotlivé slová už naučil a dokáže odhadovať. Ak by však išlo o nové alebo neznáme slovo, výhodnejšie je vyhľadávať s pomlčkou.

Keď zadáme kvizy-testy tak sa vyhľadajú cez spojku OR všetky tri možnosti: kvizytesty, kvizy aj testy. Následne sa výsledky zoradia podľa pravdepodobnosti výskytu. Bez pomlčky by sme sa museli spoliehať na vyhľadávač a jeho schopnosť slová správne rozdeliť.

Pomlčka v dopyte môže mať aj iný význam. Keď ju umiestnime pred slovo bez medzery z pravej strany, čiže namiesto vedomostné kvízy-testy zadáme:

 • vedomostne kvizy -testy

Slovo, pred ktorým je znak mínus bude ignorované. Vo výsledkoch budú stránky, ktoré obsahujú slovné spojenie vedomostné kvízy, ale neobsahujú slovo testy. Toto môžeme využiť, keď chceme nejaké slovo vynechať.

Hľadanie na konkrétnej stránke

Veľa webových stránok nemá vlastný vyhľadávač. Ak chceme hľadať na konkrétnej stránke, môžeme na to použiť aj Google. Ná hľadanie textu na tomto webe stačí zadať kľúčové slovo site a za dvojbodku názov webu niekam do dopytu, napríklad:

Takisto môžeme toto kľúčové slovo skombinovať so znakom mínus a ignorovať tak konkrétnu stránku. Povedzme, že chceme vyhľadať weby, kde sa nachádza celý názov nášho webu, ale nechceme nájsť náš web (eduself.sk). Stačí upraviť dopyt a pridať ignorovanie. Názov textu treba dať do úvodzoviek, lebo bodka sa tiež berie ako oddeľovač slov:

 • "eduself.sk" -site:eduself.sk

Hľadanie typu súboru

Ďalšou užitočnou funkciou je určenie typu súboru. Ak chceme vyhľadať len prezentácie vo formáte PPT, stačí zadať:

 • vedomostné kvízy filetype:ppt

Rovnako je možné filtrovať dokumenty (doc, docx, pdf), GPS súradnice (filetype:kml) a podobne.

Hľadanie podobných stránok

Vyhľadávanie podobných stránok je užitočná funkcia z hľadiska vzdelávania. Občas si potrebujeme hodnovernosť vzdelávacích materiálov overiť. Na to slúži kľúčové slovo related. V nasledujúcom príklade nám vyhľadávač poskytne Internetové encyklopédie, ktoré sa podobajú Wikipédii

 • related:wikipedia.org

Hľadanie v rozsahu

Vyhľadávanie v opakujúcich sa udalostiach je náročné. Môžeme si predstaviť situáciu, že robíme do školy referát a potrebujeme informácie o udalostiach v určitých rokoch. Rozsah čísiel možno pri vyhľadávaní nahradiť dvomi bodkami nasledovne:

 • olympiáda 1999..2005

V tomto prípade sa vyhľadajú stránky, ktoré obsahujú slovo olympiáda a rok z tohto intervalu (od roku 1999 do roku 2005 vrátne).

Hľadanie definície

Keď si nie sme istý významom nejakého slova, často hľadáme v rôznych slovníkoch. Vyhľadávač Google má v sebe znalosti o slovách a výrazoch. Keď si chceme ozrejmiť niektoré odborné slová, stačí pred ne vložiť kľúčové slovo define:

 • define:Internet
 • define:e-learning

Doplnkové funkcie vyhľadávača Google

K dispozícii je množstvo ďalších tipov a trikov, ako nájsť čo najrýchlejšie nejakú informáciu. Teraz si ešte v skratke ukážeme ďalšie možnosti využitia vyhľadávača.

kalkulačka: stačí vložiť na miesto dopytu zadanie príkladu:

 • obyčajný príklad: 13+3
 • počítanie percent: 150+10%
 • jednoduchá funkcia sin(2x)+10
 • porovnanie funkcí sin(2x)+10,cos(2x)+10

prevody jednotiek a mien - kľúčové slovo na (v anglickej verzii to):

 • kilometre na metre: 1000 km na m
 • kilogramy na libry: 1000 kg na lb
 • prevody mien: 1000 eur na czk

Opravy preklepov a gramatických chýb: náš web nájdu aj používatelia, ktorí nevedia, aké i/y sa píše v slove kvízy. Toto sa dá veľmi efektívne použiť aj v prípade, keď si nie sme istí našou gramatikou.

 • vedomostne kvizi
 • vedomostne kvyzy a testi
 • vedomostne kvizy onlajn

Vyhľadávanie cesty: odkiaľ (from) kam (to)

 • from praha to bratislava táto funkcia je v našom jazyku zatiaľ prítomná len pri hľadaní v mapách

Učenie na Internete pomocou Googlu - zhrnutie

Rýchle nájdenie informácií na Internete nie je ľahké, lebo je ich strašne veľa. Tento článok sa začína slovami ako sa učiť a sú na to dva dôvody. Prvým je, že ste sa práve naučili ako na Internete hľadať. Druhým dôvodom je, že správnu tvorbu dopytu najviac využijete práve pri vzdelávaní, kde je potrebné získať hodnoverné informácie. Aj keď je web plný vzdelávacích materiálov a rýchlo ich počet rastie, treba dávať veľký pozor na ich pravdivosť. Nie je nič horšie ako učiť sa nezmysly. O overovaní materiálov na vzdelávanie a učenie si povieme niekedy nabudúce.

Úloha na záver: dokáže sa dostať na túto stránku cez vyhľadávač bez toho, aby ste použili slová z názvu domény (teda kvízy.eu)? Sme zvedaví, koľko návštevníkov a s akými dopytmi bude navštevovať tento web. Dáme si tu námahu a občas si skontrolujeme štatistiky.

Odkazy:

Admin 1. 11. 2013 3849
5,0 / 5 (hlasy: 9)

Diskusia k článku (1)