Ako sa vzdelávať na Wikipédii

Kategórie: učenie a vzdelávanie, tipy a triky

Wikipédia je celosvetová internetová encyklopédia, ktorú už navštívil hádam každý pravidelný návštevník webu. Poskytuje veľké množstvo vzdelávacích informácií v najrôznejších svetových jazykoch. Je však bezpečné dôverovať týmto informáciám, ktoré môže napísať ktokoľvek?

Stručná charakteristika Wikipédie

  • najväčšia internetová encyklopédia
  • obsah v mnohých jazykoch
  • jeden z najnavštevovanejších webov na svete
  • články môže tvoriť a upravovať ktokoľvek

Vznik Wikipédie

Wikipédia vznikla v roku 2001. Myšlienkou bolo vytvoriť encyklopédiu, ktorá by bola dostupná pre každého a každý by sa mohol podieľať na jej zlepšovaní. Málokto veril tomu, že sa môže stať projekt s takouto víziou úspešný. Prispievať do Wikipédie mohol ktokoľvek, ale prečo by to mali ľudia robiť zadarmo? Peniaze vždy nerozhodujú. Pozrime sa v krátkosti na konkurenciu Wikipédie, ktorou je najznámejšia platená anglická encyklopédia – Britannica.

Britannica je nielen najznámejšia anglická všeobecná encyklopédia, ale aj jedna z najväčších tlačených encyklopédií na svete. Má za sebou obrovskú históriu (jej počiatky siahajú stovky rokov dozadu). Od roku 1990 vychádza aj v digitálne podobe (na CD). Rozdiel medzi nimi je v tom, že:

  • Wikipédia ponúka obsah zadarmo pre všetkých a tento obsah tvoria dobrovoľníci.

  • Britannica zamestnáva cez 100 ľudí na plný úväzok a je dostupná formou predaju (v knižnej podobe alebo aj elektronicky).

Kvalita obsahu

Napriek tomu sa ukázalo, že aj voľne prístupné encyklopédie môžu bez problémov konkurovať plateným. Časopis Nature v roku 2005 porovnával encyklopédiu Britannicu s Wikipédiou. V obidvoch encyklopédiách sa našli chyby (porovnateľný počet), avšak vo Wikipédii boli po zverejnení článku ihneď opravené. V encyklopédii Britannica sa chyby odstránili až v ďalšom vydaní.

Čo keď niekto články pokazí?

Články na Wikipédii môže upravovať ktokoľvek a tak existuje riziko, že sa nájdu ľudia s nesprávnymi úmyslami. Toto sa našťastie nedeje často a Wikipédia sa s tým dokáže vysporiadať. K dispozícii je vždy história článku (s každou zmenou) a keď článok upravuje niekto neznámy, článok po ňom čoskoro skontrolujú skúsenejší používatelia.

 

Na čo si dať pozor pri používaní Wikipédie

A dostávame sa k jadru článku. Veľa učiteľov na školách nepovažuje Wikipédiu za dôveryhodný zdroj informácií. Je to hlavne preto, že článok mohol napísať človek, ktorý nevie nič o danej téme. Toto je všeobecne problém informácií na Internete a netýka sa len Wikipédie. Treba na to myslieť pri návšteve každej webovej stránky.

Pravidlo č. 1: Článok na Internete nemožno považovať za dôveryhodný, pokiaľ nevieme, či ho napísal odborník. (Toto platí pre všetky články na Internete.)

Veľa návštevníkov Internetu si pri čítaní informácií z webu neoverí ani základné atribúty článku, ktorými sú napríklad dátum vydania alebo "hodnota" autora. K odborným témam sa tak často vyjadrujú neznalí ľudia, ktorí sa len hrajú na odborníkov. Moderátori na Wikipédii si tento problém uvedomujú, a preto označujú za dôveryhodný článok len ak sú uvedené zdroje informácií. Tie sa nachádzajú dole pod článkom.

Pravidlo č.2: Ak nie je autor článku odborník na tému, o ktorej píše, overte si zdroje, z ktorých čerpal. Ak zdroje článku nie sú uvedené, pravdepodobne nejde o kvalitne spracovaný článok.

Mnoho študentov cituje informácie z Wikipédie, ale článok sa môže neskôr zmeniť. Našťastie je k dispozícii história revízií a dá sa kedykoľvek zobraziť aj predchádzajúca verzia článku. Preto je pri citovaní z Wikipédie potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlo:

Pravidlo č.3: Ak citujete informácie z Wikipédie, vždy uveďte dátum citovania.

Rôznorodosť informácií na Wikipédii

Jednotlivé jazykové verzie môžu uvádzať iné fakty. V prípade nezhody je opäť potrebné informáciu riadne preveriť. Často sa nájdu nejednoznačné informácie, napríklad najvyšší vrch Európy je pomerne často nahlasovaná otázka z kvízov. Niekedy sa do Európy zaraďuje aj najvyšší vrch Kaukazu (Elbrus). V opačnom prípade je najvyšší vrch Európy Mount Blanc.

Wikipédia sa snaží byť objektívna, a preto občas uvádza aj alternatívne verzie informácií, ktoré sú však často dostupné len v niektorých jazykových verziách. Kvalita konkrétnej jazykovej verzie záleží od moderátorov a slovenská Wikipédia ich nemá toľko ako krajiny s vyššou populáciou. Opäť musíme upozorniť, že toto nie problém len Wikipédie, ale aj klasických knižných materiálov na vzdelávanie (knižné encyklopédie, časopisy, knihy a pod.). 

Ako použiť Wikipédiu na vzdelávacie účely

Vo všeobecnosti môžeme použiť Wikipédiu na vzdelávanie, ale netreba sa na ňu úplne spoliehať. Informácie nájdené na Wikipédii je nutné overiť. Pri overovaní si treba dať pozor na nezávislosť zdrojov. Ak sa dve stránky navzájom kopírujú, nezvyšuje to pravdivosť informácie len preto, že nájdeme ronvakú informáciu na obidvoch.

Pravidlo č. 4: Čím odbornejšie informácie hľadáme a čím viac škody môže spôsobiť ich nepravdivosť, tým viac si musíme overovať ich pravdivosť.

Keď píšeme odborný článok, je dosť veľké riziko odvolávať sa na informácie z Wikipédie. Ideálny postup je taký, že si na Wikipédii nájdete základné informácie k téme a ďalej študujete zdroje, na ktoré tieto články odkazujú (tieto zdroje samozrejme musia spĺňať všetky spomínané pravidlá).

Znie to veľmi triviálne, ale mnoho ľudí využíva neoverené rady z Internetu aj v oblastiach, ktoré ovplyvňujú ich zdravie (od chudnutia a používania liekov až po ... úplne všetko). Je pravda, že mnohé platené noviny a časopisy na tom nie sú oveľa lepšie. Často aj v nich nájdeme články, pod ktoré sa autor bojí podpísať a zdroje sa tam pre istotu neuvádzajú, ale to je iná téma.

 

Zaujímavé odkazy:

Admin 7. 1. 2014 1848
5,0 / 5 (hlasy: 9)

Diskusia k článku (0)