Ako na výber povolania - postup

Kategórie: osobnostný rozvoj, vysoké školy

V  pokračovaní série článkov na tému výber školy a povolania sa pozrieme na metódy, ktorými môžete nájsť odpovede na otázky súvisiace s hľadaním budúceho povolania. Pred výberom školy je výhodné, ak spoznáte aspoň približné okruhy oblastí, v ktorých by ste chceli po škole pôsobiť.

Predchádzajúce články na tému výber povolania:

Najhoršie veci, ktoré môžu nastať v súvislosti s povolaním sú, keď človek:

 1. nemá rád to, čo robí
 2. nemá talent (alebo ani nevie) robiť to, čo robí
 3. musí robiť to, čo nemá rád alebo čo nevie robiť

O povolaní by sme preto mali mať predstavu pred výberom školy.

Povolanie – čo to je?

Na úvod upozorňujeme na rozdiel medzi slovami povolanie a zamestnanie (práca). Povolanie je všeobecnejší pojem, zamestnanie je konkrétna pozícia. Príkladom povolania je elektrikár, ktorý môže vykonávať rôzne zamestnanie vo svojom odbore (dozor v elektrárni, montáž elektrických rozvodov a atď.). Školy by nás teda mali pripravovať na povolanie, nie na konkrétne zamestnanie. Ak sa niekde uvádza naopak, väčšinou ide o chybnú interpretáciu týchto slov.

Aké povolanie si vybrať?

Každý mal vykonávať povolanie, o ktorom je presvedčený že ho:

 1. môže vykonávať
 2. chce vykonávať
 3. vie vykonávať

Dnes máme na našom území možnosť slobodného výberu povolania – môžeme vykonávať takmer ľubovoľné povolanie (nie vždy tomu tak bolo a nie všade tomu tak je). Existuje len niekoľko menších výnimiek (napr. v prípade zdravotne hendikepovaných ľudí). Chcieť vykonávať určité povolanie je vždy na našom uvážení. Vedieť vykonávať povolanie taktiež, lebo ak niečo neviem, môžem sa to naučiť (ak chcem).

Pred samotným výberom školy je teda našou úlohou zistiť, aké povolania by sme chceli v živote vykonávať a overiť si, či je to reálne. Úmyselne píšeme v množnom čísle, lebo zamerať sa len na jedno konkrétne povolanie nemusí byť zo začiatku najrozumnejšie.

Výber povolania metódou brainstorming

Slovo brainstorming nemá v našom jazyku ustálený preklad, a preto ho ponecháme v pôvodnom tvare. Ide o metódu riešenia problémov, pri ktorej sa človek (alebo skupina ľudí) zameria na riešenie problému kreatívnym hľadaním rôznych nápadov a možností. V prvej fáze sa získavajú nápady. Základným pravidlom je, že žiadny nápad sa nesmie považovať za hlúpy. Keď už bude k dispozícii dostatočne veľa nápadov (v našom prípade námetov na povolanie), prichádza druhé kolo, v ktorom sa nápady kategorizujú a hodnotia. Dôvod, prečo sa nemôže žiadny nápad zahodiť je, že nás môže neskôr priviesť k tomu správnemu.

Predstavme si situáciu, že niekoho baví cyklistika, ale športovcom sa stať nemôže (alebo nechce). Tak by prvé nápady mohli vyzerať asi takto: predajca bicyklov, opravár bicyklov, športový komentátor, cyklistický sprievodca, horský sprievodca, tréner a pod. Treba začať hľadať a prinútiť svoj mozog, aby sa rozhýbal a generoval nápady. Všetky nápady získané počas brainstormingu si treba zapisovať, z čoho vychádza metóda brainwritting (zapisovanie toho, čo mozog navrhuje).

Stačí pero, papier, vypnúť mobil, zavrieť dvere do izby a donútiť sa premýšľať. Svoj zoznam nápadov môžete rozšíriť aj na základe prebehnutia zoznamu a opisu povolaní, ktoré nájdeme napríklad tu:

Pomocné otázky pri hľadaní povolania

Pri hľadaní povolaní sa môžeme pokúsiť hľadať odpovede na súvisiace otázky. Vhodné otázky, na ktoré je potrebné nájsť čo najviac odpovedí, môžu vyzerať asi takto:

 1. Čo by som chcel robiť?
 2. Čo rád robím (aké aktivity)?
 3. Čo mi dáva pocit šťastia?
 4. Pri akých činnostiach zabúdam na to, že plynie čas?
 5. V čom som dobrý?
 6. Na čo mám talent?
 7. V čom by som vedel byť najlepší?
 8. O čom sa najčastejšie rozprávam s kamarátmi?
 9. Aké povolanie znie najlepšie?
 10. Aké predmety ma najviac bavia? (tu si treba dať špeciálny pozor na vplyv učiteľa a náročnosť)
 11. Aké knihy čítam?
 12. Aké filmy pozerám?
 13. Aké hry sa hrávam?
 14. S akými problémami chodia za mnou ľudia, keď potrebujú poradiť?
 15. Čo na mne iní najviac obdivujú?
 16. Čo by som si vedel predstaviť robiť aj za minimálnu mzdu?
 17. Čo by som si vedel predstaviť vykonávať viac ako 10 rokov?
 18. Čo by som robil, keby boli všetky povolania rovnako platené?
 19. Čo by som robil, keby som mal dosť peňazí?

Ide hlavne o ujasnenie si svojich schopností, cieľov, záujmov, silných stránok a pod. Keď máme dostatočne dlhý zoznam možností, môžeme sa k nim neskôr vrátiť, zoradiť ich podľa užitočnosti a ponechať najzaujímvajšie. Tie môžeme podrobiť hlbšiemu skúmaniu, prípadne prekonzultovať s ľuďmi z odboru.

Hľadanie budúce povolanie - zhrnutie

Ak niekto doteraz nad výberom povolania neuvažoval, pravdepodobne to bude chvíľu trvať, kým sa naladí na správne myšlienky. V priebehu dospievania, a často aj neskôr, dochádza k zmenám preferencií na základe nových skúseností a zážitkov. To však neznamená, že treba voľbu povolania presúvať na neskôr. Cieľom je priebežne hľadať kompromis na základe individuálnych kritérií a preferencií. Čím viac nápadov a možností nájdete a porovnáte, tým lepší výsledok dosiahnete.

Keď sa venujete tomu, čomu chcete, a ostatní to považujú za prácu, je to vaše povolanie. Robiť niečo, čo vás baví a prinášať tým hodnotu pre seba a ostatných je to najdôležitejšie v živote.

youki 19. 4. 2014 6787
3,7 / 5 (hlasy: 8)

Diskusia k článku (0)