Ako si vybrať školu - výber školy

Kategórie: učenie a vzdelávanie, vysoké školy

V tejto časti seriálu o tom, ako si vybrať školu a povolanie, sa zameriame na výber školy. Poskytneme nápady a naše názory, ako je vhodné postupovať pri výbere strednej alebo vysokej školy a na čo si dať pri výbere školy pozor.

Predpokladom na začatie výberu školy je, že máme (aspoň približnú) predstavu o budúcom zameraní. Aj keď sa môže stať, že ju neskôr zmeníme, rozhodne by sme mali aspoň nejakú predstavu mať bez ohľadu na to, či si potom vyberieme školu so všeobecným zameraním alebo nie. Je veľa žiakov, ktorí si vyberú všeobecné gymnázium len preto, že nemajú predstavu o svojej budúcnosti. Zvoliť si všeobecné zameranie len preto, že sme leniví alebo nemáme záujem teraz rozmýšľať nad budúcnosťou sa nemusí vyplatiť.

Tento článok nadväzuje na predchádzajúce časti:

Výber školy - základné kroky

Prešli sme si viacero rád od rôznych ľudí a najlepšie nám vychádza rozdeliť postup výberu školy do týchto troch krokov.

 1. určiť si kritériá pre budúcu školu (odbor, lokalita, individuálne možnosti)
 2. vybrať si niekoľko najzaujímavejších škôl na porovnanie (ideálne do 5-7)
 3. vzájomne porovnať vybrané školy a určiť víťaza

Krok 1: Výber škôl podľa kritérií

Zameranie školy

V prvom rade treba mať ujasnený typ a zameranie budúcej školy. V prípade strednej školy sa rozhodujeme najskôr podľa toho, ako veľmi sa chceme špecializovať. Na výber máme všeobecné školy alebo školy s odborným zameraním rôznej úrovne (zameranie na konkrétny odbor alebo skupinu odborov ako šport, jazyky atď.). Pri porovnávaní škôl platí, že nemôžeme porovnávať všeobecné gymnáziá a odborné školy navzájom. Je to zložité a často neobjektívne.

Predstavme si porovnávanie na základe uplatnenia: Absolventi všeobecných gymnázií väčšinou pokračujú v stúdiu - idú na vysoké školy. Preto je ich nezamestnanosť takmer nulová (podľa štatistík absolventov), zatiaľ čo väčšia časť absolventov odborných škôl ide do práce (alebo na úrad práce). V praxi sa však môže stať (a často stáva), že absolvent gymnázia nezvládne vysokú školu a skončí taktiež na úrade práce bez odborného vzdelania. V štatistikách však už nebude vedený ako absolvent gymnázia, lebo medzičasom študoval na škole. Rovnaké skreslenie je aj v prípade maturít či výsledkov škôl na rôznych súťažiach. Počet súťaží je v prípade odborných škôl výrazne menší, a teda aj možnosti umiestnenia. Výsledky maturít zase nemajú rovnakú váhu pre študentov, ktorí sa hlásia na vysoké školy a potrebujú čo najlepší prospech a pre tých, ktorým stačí vysvedčenie či výučný list.

Platené školy alebo štátne?

Tu porovnávame hrušky s jablkami. Nie je pravidlo, že súkromné školy musia byť platené a taktiež nie je pravda, že platené školy sú lepšie. Najhoršie gymnázium, o ktorom som počul z úst mojich kamarátov, je súkromné gymnázium s dosť vysokým ročným školným. Niektoré školy si robia zo vzdelania biznis a fungujú na princípe predaja vysvedčenia. To, že má škola vysoké školné alebo je súkromná nehovorí nič o kvalite - môže byť aj lepšia aj horšia.

Lokalita

V neposlednom rade je potrebné zohľadniť lokalitu školy. Najmä v prípade stredných škôl nie je vždy najlepšie, ak musí žiak každý deň ďaleko dochádzať, vstávať skoro ráno a prichádzať neskoro večer. Taký režim môže ovplyvniť schopnosť učiť sa. A je to obmedzujúce nielen z pohľadu štúdia, ale aj prípadných mimoškolských aktivít. Školy ponúkajú rôzne mimoškolské aktivity, ktoré sú často rovnako dôležité pre vzdelávanie ako samotný pobyt v škole (či už tímové práce alebo záujmové krúžky).

V prípade vysokej školy je často jediná možnosť cestovanie alebo internát. Tu si však treba uvedomiť, že semester na vysokej škole má približne 14 týždňov a vysokoškoláci (najmä študenti vyšších ročníkov) nemajú školu každý deň.

Ďalšie možnosti školy

Do porovnania môžeme zahrnúť aj ďalšie aktivity a možnosti, ktoré škola poskytuje a sú pre nás zaujímave. Napríklad možnosť stravovania a kvalita jedál, odborné krúžky, športové krúžky, semináre s ľuďmi z praxe (na odborných školách je bežné, že chodia do škôl prezentovať ľudia z firiem alebo ponúkajú rôzne brigády na získanie skúseností). Niektoré školy môžu spolupracovať so zahraničnými školami. Iné organizujú zaujímavé poznávacie výlety.

Niekto si možno povie, že sa dá stravovanie nahradiť desiatou či bufetom. Ale v tomto veku sa už budujú návyky a sklony k životospráve. Počet žiakov, ktorých postihujú choroby spôsobené zlými návykmi (napr. obezita) sa každým rokom zvyšuje. Pre mňa, ako bývalého poradcu na životosprávu, je starostlivosť o zdravie veľmi dôležitá súčasť života a určite by som ju bral do úvahy pri výbere školy, v ktorej bude dieťa tráviť roky života. Rovnako sú dôležité aj mimoškolské aktivity. Mnohí absolventi s odstupom času zistia, že krúžky dokážu výrazne zvýšiť ich hodnotu.

Krok 2: zoznam škôl

Výsledkom prvého bodu je výber typu školy na základe spomenutých kritérií:

 • zameranie školy (všeobecné zameranie, odborné zameranie)
 • lokalita školy (vzdialenosť, možnosti dopravy)
 • finančné možnosti
 • mimoškolské aktivity

Teraz môžeme začať s výberom škôl, ktoré naše kritériá spĺňajú. Štatistické ukazovatele týkajúce sa slovenských vysokých škôl za posledné roky nájdete v sekcii slovenské vysoké školy (prehľad absolventov, odborov a uchádzačov za posledné roky) .

Zoznamy škôl nájdeme aj online na weboch:

Katalóg vysokých škôl:

Krok 3: Finálny výber školy

Po výbere niekoľkých škôl nasleduje ich porovnanie a finálny výber. Môžeme vykonať porovnanie na základe objektívnych údajov uvedených v katalógoch, ktoré sú pre nás dôležité, napr.:

 • akademická úspešnosť študentov na maturitách,
 • úspechy v súťažiach,
 • cudzie jazyky,
 • priemerná nezamestnanosť absolventov,
 • priemerný plat absolventov,
 • spolupráca so zahraničnými školami,
 • technické vybavenie,
 • ...

V uvedených katalógoch sa nachádza množstvo rôznych kritérií. Pre každého je dôležitejšie niečo iné. Sú tu však aj kritériá, podľa ktorých sa vyberať určite neoplatí. Príkladom sú výsledky štátnej inšpekcie, ktorá do hodnotenia zahŕňa aj to, ako pekne sú vypísané triedne knihy a podobné veci nesúvisiace s kvalitou vyučovania.

V druhom rade sa oplatí preklikať webové stránky škôl. Tu si treba uvedomiť, že ide o reklamu škôl. Každá škola sa snaží o sebe uverejňovať len to najlepšie. Rovnako treba brať s mierou názory na verejných diskusných fórach. Často školu kritizujú študenti, ktorí boli vyhodení alebo ju možno ani nepoznajú. V zahraničí je populárne kupovanie ľudí, ktorí píšu do fór príspevky na mieru zákazníka a netvrdil by som, že u nás sa to ešte nedeje (samozrejme sa to netýka len škôl, ale je potrebné brať do úvahy, že niečo také existuje).

V prípade záujmu o školu sa určite oplatí prísť na deň otvorených dverí a zistiť, ako škola reálne vyzerá zvnútra: ako pôsobia učitelia a žiaci a celkovo si overiť predstavu o škole. K dispozícii sú učitelia, s ktorými sa dá porozprávať. Taktiež sa oplatí porozprávať so študentmi, najmä v prípade, ak nepoznáme nikoho, kto školu nedávno navštevoval. Dôležité je, aby to naozaj bolo nedávno, lebo skúsenosti spred desiatich rokov už nemusia byť veľavravné. Pri názoroch od neznámych ľudí však nesmieme zabúdať, že každý má inú predstavu o ideálnej škole. Ak je to možné, mali by sme sa poradiť s ľuďmi, ktorých poznáme a vieme, že majú podobné predstavy ako my. Nevýhodou konzultácie so študentami je fakt, že pravdepodobne na inej škole neboli, takže nedokážu objektívne porovnať a všímajú si skôr nedostatky, ktoré im chýbajú.

Vzájomným porovnaním kritérií, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, dokážeme vybrať víťaznú školu. Bohužiaľ sa nikdy nedozvieme, či by výber inej alternatívy nebol lepší, ale aspoň sme si našli školu, ktorá spĺňa podstatné kritériá našej predstavy.

A čo výber základnej školy?

Podľa nášho názoru nie je výber základnej školy až taký kľúčový, ako ďalšie stupne vzdelávania. Porovnanie základných škôl na základe výsledkov nemusí vystihovať skutočnosť, keďže výsledky žiakov sú ovplyvnené aj rodičmi, ako veľmi sa im venujú. V škole sa im na všetkých predmetoch (na prvom stupni) venuje jedna učiteľka, takže to závisí viac od nej, ako od samotnej školy. Výber základnej školy preto bližšie rozoberať nebudeme.

youki 22. 4. 2014 3084
5,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)