Ako si robiť poznámky - efektívne učenie

Kategórie: učenie a vzdelávanie, prednášky, tipy a triky

Polovica úspechu pri učení sú dobre spravené poznámky. Tvorba poznámok z učebného textu nie je žiadna veda, hoci ich málo študentov považuje za dôležité. Kto si však dokáže vypracovať vlastné kvalitné poznámky, učenie mu zaberie oveľa menej času. Nasledujúce rady sa týkajú tvorby vlastných poznámok - ako ručne písaných poznámok, tak aj elektronických.

Poznámky by mali vystihovať podstatu učebnej látky vo forme vhodnej na učenie – teda mali by byť výstižné a prehľadné. Nie je pravda, že musia byť krásne napísané, pokiaľ ich dokáže autor bez problémov prečítať. Mnohí dnes využívame elektronické zariadenia na tvorbu poznámok (notebook, tablet a pod.), kde nemusíme vôbec riešiť krasopis. Častou témou diskusie je, či nestačí, aby poznámky vytvoril jeden študent (prípadne učiteľ) a ostatným by ich rozposlal. V skutočnosti to väčšinou nestačí – možno s výnimkou poznámok z učiva základnej školy. Poznámky si robí človek pre svoje účely a každý vie, čo je pre neho nové, čo je pre neho viac zaujímavé, aký štýl poznámok mu najviac sedí na učenie či opakovanie a podobne. Vlastné poznámky sú cesta k úspechu pri vzdelávaní, poznámky prevzaté od spolužiaka sú vhodné, keď nie je poruke nič lepšie ;)

Prečo by som mal klásť dôraz na kvalitné poznámky?

V dobrých poznámkach sa človek ľahšie zorientuje a rýchlejšie nájde informáciu, ktorú hľadá. Z prehľadných poznámok sa ľahšie získa prehľad o rozsahu učiva. Prehľadné poznámky pútajú väčšiu pozornosť a menej odradzujú od učenia. Lepšie sa z nich pochopí obsah a dokážu sa použiť aj neskôr (napr. pri opakovaní učiva na finálny test) čo je vždy lepšie, ako čítať celú knihu. Keď majú poznámky dobrú štruktúru, pri učení sa zapoja aj ďalšie zmysly (napr. fotografická pamäť), vďaka čomu sa učivo rýchlejšie uloží do pamäte.

Vhodná štruktúra poznámok pre učenie

Tvorba štruktúrovaných poznámok vyžaduje tréning, ale postupne sa do toho človek dostane. Učivo je najskôr potrebné rozdeliť do menších častí (kapitol) a vytvoriť akúsi hierarchiu od všeobecných vecí ku konkrétnym. Nasleduje zopár základných rád, ako urobiť kvalitné poznámky, avšak treba brať do úvahy, že každému vyhovuje niečo iné.

  1. Nadpis: každú sekciu je vhodné označiť nadpisom, ktorý by mal byť vizuálne oddelený (je možné použiť veľké písmená, podčiarknutie alebo zvýraznenie farbou). Vizuálne oddelený nadpis uľahčí orientáciu v poznámkach.
  2. Členenie textu: odseky je vhodné oddeľovať medzerami (prázdnymi riadkami) a čo najviac využívať číslovanie, odrážky a nové (menšie) odseky.
  3. Nové (neznáme) pojmy, kľúčové slová a odborné slová je vhodné tiež vizuálne odlíšiť (iný typ písma, iná farba, iná veľkosť a pod.). Je to výhodné najmä v situáciách, keď sa neskôr v texte objaví pojem znovu (v zošite je možné spraviť poznámku za okraj, pri elektronických poznámkach stačí použiť funkciu na vyhľadávanie v texte)
  4. Používať skratky a symboly: najmä pre často sa opakujúce pojmy je vhodné zaviesť skratky, aby text nebol zbytočne dlhý (čo je výhodné aj pri tvorbe poznámok, aj pri neskoršom učení)
  5. Používať vizuálne pomôcky: grafy, tabuľky, schémy, skice: jednak sa tým znižuje počet slov v poznámkach a kombinácia textu s obrázkami sa ľahšie vryje do pamäti.

Mentálne mapy

Študenti preferujúci vizuálne učenie môžu vyskúšať mentálne mapy (angl. mind map). Ide o spôsob tvorby poznámok pomocou grafu, kde sú uzly (informácie, pojmy a pod.) a prepojenia medzi uzlami znázorňujúce vzťahy medzi pojmami. Ich tvorba je síce náročnejšia, ale celkovo má táto technika tvorby poznámok veľa fanúšikov. Možno sa jej budeme bližšie venovať, zatiaľ uvádzame aspoň odkaz: Wikipedia - Mind map

Na záver prikladám ukážky poznámok pre inšpiráciu :)

tansy 17. 2. 2017 2755
5,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)