Ako sa učiť efektívne - najčastejšie chyby pri učení

Kategórie: učenie a vzdelávanie, tipy a triky

Prechodom do vyššieho stupňa štúdia sa zvyšujú nároky na učenie – rozsah učiva aj náročnosť učiva sa zvyšuje. Či už ide o prechod do vyššieho ročníka alebo na novú školu, neustále je potrebné zvyšovať efektivitu učenia, ak chce študent držať krok s nárokmi na štúdium. Preto sa pokúsime zhrnúť niekoľko hlavných dôvodov, prečo učenie trvá dlho a ako ho zrýchliť.

Nová škola, nový ročník, nové pravidlá, nové predmety ... všetko vyžaduje čas na adaptáciu. Zvýšeniu nárokov na štúdium sa študenti musia prispôsobiť. Nie vždy je však nutné študovať na úkor voľnočasových aktivít .

Pravdepodobne najväčším problémom študenta je zosúladiť štúdium a ostatné aktivity. Napríklad prechod zo strednej školy na vysokú zvyčajne súvisí s presťahovaním na študentské ubytovne, a to so sebou prináša mnohé nové povinnosti, resp. nutnosť vyhradiť si čas aj na aktivity spôsobené s cestovaním a podobne. Dôsledkom toho ostáva menej času pre iné aktivity. Kde však získať tento čas? Jednou z možností je efektívnejšie učenie - naučenia vac vecí za menej času. Tu je niekoľko častých chýb pri učení, ktoré zbytočne oberajú študenta o čas:

  • učia sa nepravidelne (učenie odkladajú) a nesystematicky,
  • nestriedajú aktivity (aj fyzický pohyb a oddych je dôležitý)
  • učia sa veci naspamäť bez pochopenia alebo len čítaním textu bez opakovania
  • učia sa veľa učiva naraz (zvyčajne tesne pred skúšaním/testami)
  • nadhodnocujú sa – myslia si, že svoje výsledky zlepšia tesne pred koncom predmetu (finálnou skúškou alebo vysvedčením)
  • stratia dôveru v schopnosť mať dobré výsledky z predmetu po prvých neúspechoch (predmet ich prestane baviť resp. ho začnú považovať za zbytočný)

Ako prekonať chyby pri učení

Každý študent si postupne buduje zručnosť, ako sa učiť efektívne a ako efektívne využívať čas. Dôkazom je pohľad do vlastnej minulosti (keby ste mali teraz absolvovať ročník, ktorý je už za vami, trvalo by vám to menej času). Tréningom a poctivým učením sa tiež zlepšujú inteligenčné schopnosti a pamäťové schopnosti. Bohužiaľ, platí to aj naopak. Človek, ktorý sa učiť prestane, postupne o túto schopnosť príde. Aj keď si mnohí myslia, že na nejaký predmet nemajú vlohy, správnou motiváciou k učeniu je možné tento (na prvý pohľad) nedostatok prekonať. Stačí odhodlanie, vôľa, byť vytrvalý, nepodľahnúť prvotným neúspechom a veriť, že mám na viac (rovnako ako v živote).

tansy 1. 3. 2017 1586
5,0 / 5 (hlasy: 7)

Diskusia k článku (0)