1 594 pred n.l.   Dobytie Babylonu Chetitmi

09. 05. 1457 pred n.l.   Bitka pri Megide proti egyptskej nadvláde

Bitka pri Megide medzi egyptskými vojskami, na čele s faraónom Thutmosem III. a koalíciou pod vedením kráľa Kadeša. Ide o prvú bitku dejín, o ktorej existujú relatívne hodnoverné informácie.

1 400 pred n.l.   Dobytie minojskej Kréty Achájcami

1 274 pred n.l.   bitka pri Kadeši (ukončenie)

Bitka medzi Egyptom a Chetitskou ríšou. Bola pravdepodobne najväčšia bitka bojových vozov v histórii ľudstva.

1 193 pred n.l.   Trójska vojna - začiatok

1 183 pred n.l.   Trójska vojna - koniec

Víťazom sa stalo Grécko, mesto Trója bolo zničené.

1 183 pred n.l.   (Legendárny) dátum zničenia Tróje

1 000 pred n.l.   Dobytie Jeruzalema Židmi

728 pred n.l.   Asýria dobýja Babylon

722 pred n.l.   Izrael zničený Asýriou

deportácia 10 kmeňov

671 pred n.l.   Asýria dobýja Egypt

Do 656 p.n.l.

656 pred n.l.   Asýrčania vyhnaní z Egypta

614 pred n.l.   Dobytie Aššuru Babylončanmi, Médmi a Skýtmi

612 pred n.l.   Dobytie Ninive Babylončanmi, Médmi a Skýtmi

590 pred n.l.   Vojna medzi Lýdiou a Médiou - začiatok

Do roku 585 p.n.l.

586 pred n.l.   Judsko dobyté Babylonom

začiatok biblického "babylonského zajatia"

585 pred n.l.   Koniec vojny medzi Lýdiou a Médiou

550 pred n.l.   bitka reťazí medzi Spartou a Arkádiou

545 pred n.l.   bitka 300 bojovníkov

Sparta porazila Argos

535 pred n.l.   Víťazstvo fókajských Grékov nad Etruskami a Kartágincami pri Korzike

490 pred n.l.   1. perzská vojna

Bitka pri Maratóne - porážka Peržanov Grékmi

486 pred n.l.   Protiperzské povstanie v Egypte a Babylone

11. 08. 480 pred n.l.   bitka pri Termopylách

Peržania pod vedením Xerxa porazili Sparťanov pod vedením kráľa Leónida

480 pred n.l.   2. perzská vojna Grékov proti Perzskej ríši

00. 08. 479 pred n.l.   Víťazstvá Grékov nad Perzskou ríšou v bitkách pri Platajach a myse Mykalé

464 pred n.l.   Povstanie hellótov

464 pred n.l.   3. messénska vojna

Do 458 p.n.l.

459 pred n.l.   Začiatok vojny medzi Aténami a Spartou

trvala do 446 p.n.l.

458 pred n.l.   Koniec 3. messénskej vojny

začala v roku 464 p.n.l.

454 pred n.l.   Zničenie aténskeho loďstva Peržanmi v delte Nílu

449 pred n.l.   Kalliov mier

koniec 2. perzskej vojny Grékov proti Perzskej ríši

446 pred n.l.   Koniec vojny medzi Aténami a Spartou

začala v roku 459 p.n.l.

431 pred n.l.   Peloponézska vojna - začiatok

V 2 fázach do roku 404 p.n.l.

415 pred n.l.   Aténska vojenská expedícia proti Syrakúzam

414 pred n.l.   Vypuknutie 2. fázy Peloponézskej vojny, tzv. dekelejskej

410 pred n.l.   Odpadnutie Egypta od Perzskej ríše

Do roku 343 p.n.l.

405 pred n.l.   Rozhodujúca bitka Peloponézskej vojny pri Aigospotamoi

404 pred n.l.   Peloponézska vojna - koniec

víťazstvo Sparty, kapitulácia Atén

400 pred n.l.   Vypuknutie vojny medzi Spartou a Perziou

trvala do roku 386 p.n.l.

396 pred n.l.   Dobytie etruských Vejí Rimanmi a ich anexia

387 pred n.l.   Útok Keltov na stredné Taliansko - dobytie a vyplienenie Ríma

386 pred n.l.   Kráľovský mier v Sardách medzi Perziou a Spartou

vojna začala od roku 400 p.n.l.

379 pred n.l.   Vyhnanie Sparťanov z Théb

378 pred n.l.   2. attický námorný spolok proti Sparte

Do roku 338 p.n.l.

371 pred n.l.   Bitka pri Leuktre

víťazstvo Théb nad Spartou - koniec Peloponézskeho spolku

357 pred n.l.   Vojna medzi členmi 2. attického námorného spolku

trvala do roku 355 p.n.l.

356 pred n.l.   Grécka občianska vojna o nadvládu v strednom Grécku

vojna trvala do roku 346 p.n.l.

346 pred n.l.   Expanzia Macedónie Filipa II. k Thermopylám

343 pred n.l.   Znovudobytie Egypta Perzskou ríšou

posledné obnovenie jednoty

340 pred n.l.   Vojna Atén proti Macedónii

vojna trvala do roku 338 p.n.l.

340 pred n.l.   Vojna Ríma s 2. Latinským spolkom

do 338 p.n.l.

338 pred n.l.   Bitka pri Chaironei

víťazstvo Macedónie nad Aténami a ich spojencami, koniec 2. attického námorného spolku

337 pred n.l.   Panhelénsky spolok pod hegemóniou Macedónie

334 pred n.l.   Ťaženie Alexandra Macedónskeho - víťazstvo pri Graniku

333 pred n.l.   Bitka pri Isse

Alexander Macedónsky víťazí nad Dareiom III. - ovládnutie Sýrie a Fenície

332 pred n.l.   Obliehanie a dobytie Týru Alexandrom Macedónskym

obsadenie Palestíny a Egypta

331 pred n.l.   Víťazstvo Alexandra Macedónskeho nad Dareiom III. pri Gaugamelách

ovládnutie Babylonu a Súz

330 pred n.l.   Dobytie Perzepolisu Alexandrom Macedónskym

koniec Perzskej ríše