753 pred n.l.   Vznik starovekého Ríma

(tradičný legendárny dátum)

610 pred n.l.   Oboplávanie Afriky Feničanmi

133 pred n.l.   Tiberius Gracchus tribúnom ľudu

pokus o reformu štátu

123 pred n.l.   Gaius Gracchus tribúnom ľudu

pokus o reformu štátu

104 pred n.l.   Gaius Marius reformuje rímsku armádu

prijímanie proletariátu

46 pred n.l.   zavedenie Juliánskeho kalendára

27 pred n.l.   Rímske cisárstvo (Principát) - založenie

1   Rozšírenie kresťanstva

49   Koncil apoštolov v Jeruzaleme

počiatok kresťanských misií ku Grékom

64   Prvé prenasledovanie kresťanov za cisára Nerona

28. 07. 64   Veľký požiar v Ríme (vypuknutie)

166   Prvé rímske posolstvo do Číny

179   Rímsky nápis na hradnej skale v Trenčíne

uzatvorenie mieru s Germánmi

313   Milánsky edikt

Sloboda vierovyznania pre všetky náboženstvá (legalizácia kresťanstva).

375   Sťahovanie národov (začiatok)

476   Romulus Augustulus zvrhnutý vojvodcom Odoakerom

476   Zánik Západorímskej ríše

Vznikla v roku 395

610   vzostup Islamu

800   Obnovenie (západo)rímskej ríše po korunovácii Karla Veľkého cisárom

846   ustanovenie Rastislava za moravské knieža

846   zosadenie Mojmíra I. Frankami

846   Svätopluk sa stal nitrianske knieža

863   príchod sv. Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

868   staroslovienčina sa stala liturgický jazyk

pápež Hadrián II. schválil staroslovenčinu ako tolerovaný liturgický jazyk v západnej cirkvi.

896   rozbroje medzi Svätoplukovými synmi

Nezhody v spojení s útokmi zo strany Bavorov, Čechov a starých Maďarov viedli k rozvratu a zániku Veľkomoravskej ríše.

907   zánik Veľkomoravskej ríše

927   Pražská arcidiecéza - založenie biskupstva v Prahe

1000   Založenie arcibiskupstva v Hnezdne

cirkevná nezávislosť Poľska od Nemecka

1063   Začiatok reconquisty

Do roku 1492

1066   Dobytie Anglicka Normanmi

1090   Vyhnanie Saracénov z Talianska

1096   Začiatok krížových výprav do Svätej zeme

Trvali do roku 1291

1110   kráľ Koloman zrušil Nitrianske kniežatstvo

1222   zlatá bula vydaná kráľom Ondrejom II.

1231   Pápežská inkvizícia (začiatok)

1238   Trnava sa stala prvým slobodným kráľovským mestom (kráľ Belo IV.)

1258   Koniec chalifátu po dobytí Bagdadu Mongolmi

1278   Nástup Habsburgovcov v stredoeurópskom priestore.

Na Moravskom poli pri obci Suché Kruty (Dürnkrut) porazil Rudolf I. Habsburský českého kráľa Přemysla Otakara I.

1298   Prvé stále lodné spojenie Janov - Bruggy - Londýn

1307   Karol I. Róbert z Anjou - nástup na uhorský trón

1335   Dokončenie rozpadu Mongolskej ríše

1346   Epidémia čiernej smrti

1386   Vznik poľsko-litovskej únie

1410   Bitka pri Grünwalde

koniec stredovekej nemeckej kolonizácie Východu

1453   Pád Carihradu

1453   Dobytie Konštantinopolu Osmanmi

1492   Koniec reconquisty v Španielsku

Trvala od roku 1063

1514   roľnícke povstanie v Uhorsku

1517   Začiatok reformácie

začala teológom Martinom Lutherom a jeho 95 tézami, ktoré 31. októbra 1517 osobne pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu

1519   Španieli dobývajú ríšu Aztékov

1522   cesta okolo sveta

1531   Dobývanie ríše Inkov Španielmi

1536   Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva

v dôsledku tureckej hrozby a okupácie južných území Uhorska Turkami, toto postavenie si udržala až do roku 1780

1563   Bratislava sa stala korunovačným mestom