pribl. 2 500 000 pred n.l.   pravek - začiatok

Pravek (tiež predhistória) je prvá a najdlhšia etapa ľudských dejín.

pribl. 2 500 000 pred n.l.   kamenná doba (prvé obdobie: paleolit)

Doba kamenná je najstaršie obdobie praveku. Delí sa na niekoľko menších období: paleolit, mezolit, neolit a eneolit.

2 000 000 pred n.l.   Homo habilis - človek zručný

195 000 pred n.l.   Homo sapiens - človek rozumný

70 000 pred n.l.   Človek neandertálsky

35 000 pred n.l.   Homo sapiens sapiens na Blízkom východe

30 000 pred n.l.   pravdepodobné rozštiepenie ľudstva do 3 rasových skupín

30 000 pred n.l.   Vymretie neandertálcov

8 300 pred n.l.   paleolit (stará kamenná doba) - koniec

8 300 pred n.l.   mezolit (stredná kamenná doba) - začiatok

8 000 pred n.l.   Koniec poslednej doby ľadovej

5 700 pred n.l.   neolit (mladá kamenná doba) - začiatok

4 400 pred n.l.   neolit (mladá kamenná doba) - koniec

20. st. pred n.l.   bronzová doba

Bronzová doba je obdobie praveku, v ktorom sa rozšírilo používanie bronzu.

750 pred n.l.   Začiatok doby železnej

Železná doba je obdobie praveku, v ktorom sa začali používať železné nástroje a zbrane.

284   neskorá antika (dominát) - vznik

začiatok 5. st.   stredovek - začiatok

476   neskorá antika (dominát) - zánik

16. 07. 622   začiatok moslimskej éry

1000   románske obdobie - začiatok

Románske obdobie datujeme od roku 1000 do prvej polovice 13. storočia

pribl. v polovici 12. st.   gotika - začiatok

Obdobie Gotiky (gotické umenie, gotický sloh) datujeme približne od polovice 12.storočia do konca 15. storočia

v polovici 13. st.   románske obdobie - koniec

Románske obdobie datujeme od roku 1000 do prvej polovice 13. storočia

pribl. koniec 14. st.   renesancia - začiatok

Obdobie Renesancie datujeme približne od konca 14. storočia do prvej polovice 17. storočia

1492   novovek - začiatok

Novovek je obdobie nasledujúce po stredoveku, zvyčajne sa jeho vznik datuje na základe objavenia Ameriky.

koniec 15. st.   gotika - koniec

Obdobie Gotiky (gotické umenie, gotický sloh) datujeme približne od polovice 12.storočia do konca 15. storočia

začiatok 16. st.   manierizmus - začiatok

Manierizmus je umelecký a literárny sloh 16. a 17. storočia

začiatok 17. st.   barok - začiatok

Barok je historické obdobie, ktoré v Európe prevládalo počas 17. a 18. storočia..

v polovici 17. st.   renesancia - koniec

Obdobie Renesancie datujeme približne od konca 14. storočia do prvej polovice 17. storočia

v polovici 17. st.   klasicizmus - začiatok

Klasicizmus vznikol v polovici 17. storočia a zanikol na začiatku 19. storočia.

koniec 17. st.   manierizmus - koniec

Manierizmus je umelecký a literárny sloh 16. a 17. storočia

začiatok 18. st.   rokoko - začiatok

Rokoko je obdobie, ktoré sa označuje ako ako neskoré obdobie baroka (resp. pokračovanie baroka) v 18. storočí.

koniec 18. st.   barok - koniec

Barok je historické obdobie, ktoré v Európe prevládalo počas 17. a 18. storočia..

koniec 18. st.   rokoko - koniec

Rokoko je obdobie, ktoré sa označuje ako ako neskoré obdobie baroka (resp. pokračovanie baroka) v 18. storočí.

začiatok 19. st.   klasicizmus - koniec

Klasicizmus vznikol v polovici 17. storočia a zanikol na začiatku 19. storočia.

začiatok 19. st.   romantizmus - začiatok v Európe

Romantizmus bolo myšlienkové a umelecké hnutie v prvej polovici 19. storočia.

1830   romantizmus - začiatok (na Slovensku)

Romantizmus bolo myšlienkové a umelecké hnutie v prvej polovici 19. storočia.

1850   romantizmus - koniec

Romantizmus bolo myšlienkové a umelecké hnutie v prvej polovici 19. storočia.

pribl. 1860   druhá priemyselná revolúcia: elektrifikácia

Druhá priemyselná revolúcia sa začala v 19. storočí objavením elektriny a výroby prostredníctvom montážnej linky.

koniec 19. st.   impresionizmus - začiatok

Impresionizmus je umelecký smer, ktorý vznikol koncom 19. storočia.

koniec 19. st.   postimpresionizmus

Postimpresionizmus bol umelecký smer konca 19. storočia.

začiatok 20. st.   moderna

Obdobie moderny datujeme na začiatku 20. storočia.

30-te roky 20. st.   dadaizmus

Dadaizmus bol avantgardný umelecký smer, ktorý vznikol približne v 20. rokoch 20. storočia.

40-te roky 20. st.   magický realizmus

Magický realizmus je prúd a typ prózy, ktorý vznikol v 40. rokoch 20. storočia.

70-te roky 20. st.   tretia priemyselná revolúcia: automatizácia

Tretia priemyselná revolúcia sa začala v 70. rokoch 20. storočia prostredníctvom automatizácie pomocou pamäťovo programovateľných ovládacích prvkov a počítačov.

koniec 20. st.   postmoderna

Postmoderna (postmodernizmus) je európsky myšlienkový smer konca 20. storočia

10-te roky 21. st.   štvrtá priemyselná revolúcia: priemysel 4.0

Štvrtá priemyselná revolúcia sa vyznačuje používaním informačných a komunikačných technológií v priemysle.