1804   svetová populácia dosiahla 1 miliardu obyvateľov

1927   svetová populácia dosiahla 2 miliardy obyvateľov

1933   populácia Európy dosiahla hranicu pol miliardy obyvateľov

1960   svetová populácia dosiahla 3 miliardy obyvateľov

1968   Populácia Ázie dosiahla hranicu 2 miliárd obyvateľov

01. 12. 1970   Sčítanie ľudu v Československu

V Československu prebehlo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Ku dňu sčítania žilo v ČSSR 14 344 987 obyvateľov, z toho 9 807 697 v Česku a 4 537 290 na Slovensku

1974   svetová populácia dosiahla 4 miliardy obyvateľov

1979   populácia Severnej Ameriky dosiahla hranicu štvrť miliardy obyvateľov

01. 11. 1980   Sčítanie ľudu v Česko-Slovensku

V Československu sa uskutočnilo sčítanie ľudu. Na území Česko-Slovenska k tomuto dátumu žilo 15 276 799 obyvateľov, z toho v Česku 10 288 946 a na Slovensku 4 987 853

1987   svetová populácia dosiahla 5 miliárd obyvateľov

1987   populácia Ázie dosiahla hranicu 3 miliárd obyvateľov

1997   populácia Južnej Ameriky dosiahla hranicu pol miliardy obyvateľov

1999   svetová populácia dosiahla 6 miliárd obyvateľov

2007   populácia Ázie dosiahla hranicu 4 miliárd obyvateľov

2009   populácia Afriky dosiahla hranicu 1 miliarda obyvateľov

2011   svetová populácia dosiahla 7 miliárd obyvateľov

2022   svetová populácia dosiahla 8 miliárd obyvateľov