21 000 pred n.l.   Mongoloidi v Novom svete - predkovia Indiánov

3 500 pred n.l.   Mezopotámia - prvé mestské štáty Sumerov

3 300 pred n.l.   Výskyt Sumerov a prvých Semitov

3 200 pred n.l.   Egypt - vznik štátov Horný a Dolný Egypt

3 100 pred n.l.   Zjednotenie starovekého Egypta

3 100 pred n.l.   Mestské štáty Sumerov

3 100 pred n.l.   Zjednotenie Horného a Dolného Egypta

3 100 pred n.l.   Začiatok ranodynastického obdobia

3 000 pred n.l.   Staroveké Grécko, Kréta - vznik Egejskej kultúry

2 630 pred n.l.   Začiatok Starej ríše (3 - 6. dynastia)

2 600 pred n.l.   Prisťahovanie Akkadov do Mezopotámie

Prví historicky doložení Semiti

2 340 pred n.l.   Prvá veľká ríša Akkadov za Sargona I.

2 200 pred n.l.   Čína - legendárny počiatok čínskej ríše

2 198 pred n.l.   Zničenie Akkadskej ríše

2 134 pred n.l.   Koniec Starej ríše

1. prechodné obdobie (7. - 11. dynastia)

2 111 pred n.l.   Založenie Novosumerskej ríše

2 100 pred n.l.   Odštepenie Indoeurópanov

2 040 pred n.l.   Koniec 1. prechodného obdobia

2 040 pred n.l.   Začiatok Strednej ríše

(11. - 14. dynastia)

2 000 pred n.l.   Príchod Amoritov do Kanaánu a Mezopotámie

1 955 pred n.l.   Zánik Novosumerskej ríše

1 900 pred n.l.   Chetiti - vznik Chetitskej ríše

1 900 pred n.l.   Príchod Chetitov do Malej Ázie

1 900 pred n.l.   Achájci (raní Gréci) na pevnine a Kykladách

1 894 pred n.l.   Počiatky Babylonie založenej Amoritmi

1 792 pred n.l.   Babylonská ríša - vznik

1 670 pred n.l.   Starochetitsá ríša - vznik

1 650 pred n.l.   Začiatok vlády Hyksósov v Egypte

1 650 pred n.l.   Koniec Strednej ríše

2. prechodné obdobie (15. - 16. dynastia)

1 594 pred n.l.   Starobabylonská ríša - zánik

1 590 pred n.l.   Začiatok vlády Kassitov v Babylonii

1 551 pred n.l.   Koniec vlády Hyksósov v Egypte

1 551 pred n.l.   Začiatok Novej ríše

(17. - 19. dynastia)

1 400 pred n.l.   Vznik Novochetitskej ríše

1 365 pred n.l.   Počiatky Asýrskej ríše

1 200 pred n.l.   Počiatok útokov "morských národov" na klasické centrá kultúry

1 200 pred n.l.   Prví Italikovia na Apeninskom poloostrove

1 168 pred n.l.   Koniec vlády Kassitov v Babylonii

1 168 pred n.l.   Elamiti dobývajú Babyloniu

1 116 pred n.l.   Stredoasýrska ríša

Do cca 1078 p.n.l. - krátka perióda obnovenej moci Asýrie

1 100 pred n.l.   Začiatok staršej fázy gréckej kolonizácie

Do cca 900 p.n.l.

1 078 pred n.l.   Koniec Stredoasýrskej ríše

1 075 pred n.l.   Koniec Novej ríše

3. prechodné obdobie (20. - 22. dynastia)

928 pred n.l.   Rozpad židovskej ríše na Izrael a Judsko

900 pred n.l.   Koniec staršej fázy gréckej kolonizácie

Od cca 1100 p.n.l.

883 pred n.l.   Začiatok Novoasýrskej ríše

Do 614 p.n.l.

800 pred n.l.   Etruskovia v strednom Taliansku

754 pred n.l.   Začiatok mladšej fázy gréckej kolonizácie

Do 535 p.n.l.

754 pred n.l.   Založenie Kýmé

Počiatok mladšej fázy gréckej kolonizácie

683 pred n.l.   Doložení prví archonti v Aténach

650 pred n.l.   Vpád Skýtov do Prednej Ázie

626 pred n.l.   Začiatok Novobabylonskej ríše

Exstovala do 539 p.n.l.

625 pred n.l.   Vznik Médskej ríše

Do roku 550 p.n.l.

614 pred n.l.   Koniec Novoasýrskej ríše

Existovala od roku 883 p.n.l.