Slovenský jazyk - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Slovenský jazyk
Kvízové otázky zo Slovenského jazyka. Kvízy z gramatiky, cudzích slov, príslovia, porekadlá...


Slovenský jazyk - tréning Slovenský jazyk - kvíz

Slovenský jazyk - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Slovenský jazyk.

Otestujte sa, či poznáte význam cudzích slov a odborných slov slovenského jazyka.

Ako ste na tom so spisovnou slovenčinou? Gramatika slovenského jazyka je strašiak aj pre skúsených jazykovedcov a slovenčinárov. Slovenský jazyk má asi najťažiu gramatiku zo všetkých jazykov sveta.

Dopĺňanie správnych i/y do slov, hľadanie pravopisných chýb.

Viete doplniť znenie najznámejších prísloví a porekadiel?

Teória slovenského jazyka: slovné druhy, vetné členy, gramatika