Slovenský jazyk » Pravopis

Slovenský jazyk » Pravopis

Dopĺňanie správnych i/y do slov, hľadanie pravopisných chýb.

Pravopisné a gramatické cvičenia online Inteligentný slovník slovenských slov

Doplňte chýbajúce písmená: D_ktoval c_tát: