Tvorba softvéru » Jazyk XML

Tvorba softvéru » Jazyk XML

Základy jazyka XML: teória XML, príklady, spracovanie XML dokumentu

Tutoriály na tvorbu webov: online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

XML