Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na oblok - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo oblok (slová končiace sa na lok). Celkovo sme našli 45 slov, ktoré sa končia na príponu -lok a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 45 slov, ktoré sa rýmujú na slovo lok.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na oblok - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "oblok", ale nejde o slová v základnom tvare.

obálok (obálka) feudálok (feudálka) vandalok (vandalka) reálok (reálka) Portugalok (Portugalka) cengálok (cengálka) Gálok (Gálka) Bengálok (Bengálka) hálok (hálka) filiálok (filiálka) gremiálok (gremiálka) iniciálok (iniciálka) špeciálok (špeciálka) diferenciálok (diferenciálka) sociálok (sociálka) mileniálok (mileniálka) asociálok (asociálka) evanjelikálok (evanjelikálka) hrkálok (hrkálka) klerikálok (klerikálka) lokálok (lokálka) fiškálok (fiškálka) radikálok (radikálka) decimálok (decimálka) kriminálok (kriminálka) profesionálok (profesionálka) kardinálok (kardinálka) Nepálok (Nepálka) opálok (opálka) generálok (generálka) liberálok (liberálka) lžimorálok (lžimorálka) minerálok (minerálka) morálok (morálka) špirálok (špirálka) admirálok (admirálka) korálok (korálka) neutrálok (neutrálka) viceadmirálok (viceadmirálka) ultraliberálok (ultraliberálka) šálok (šálka) esšálok (esšálka) kapitálok (kapitálka) digitálok (digitálky) experimentálok (experimentálka) neandertálok (neandertálka) intelektuálok (intelektuálka) bisexuálok (bisexuálka) homosexuálok (homosexuálka) heterosexuálok (heterosexuálka) sapiosexuálok (sapiosexuálka) verzálok (verzálka) topmodelok (topmodelka) bielok (bielko) cedidielok (cedidielko) čerpadielok (čerpadielko) čielok (čielko) dielok (dielko) divadielok (divadielko) hrdielok (hrdielko) ihielok (ihielka) kresielok (kresielko) kyvadielok (kyvadielko) lietadielok (lietadielko) masielok (masielko) mydielok (mydielko) nádielok (nádielka) novielok (novielka) podstielok (podstielka) sadielok (sadielko) sedadielok (sedadielko) sedielok (sedielko) skielok (skielko) slúchadielok (slúchadielko) stebielok (stebielko) stielok (stielka) strašidielok (strašidielko) strúhadielok (strúhadielko) svetielok (svetielko) šidielok (šidielko) škrabadielok (škrabadielko) špáradielok (špáradielko) švihadielok (švihadielko) táradielok (táradielko) tielok (tielko) tlačidielok (tlačidielko) umývadielok (umývadielko) včielok (včielka) vesielok (vesielko) vrtielok (vrtielka) zásielok (zásielka) zrkadielok (zrkadielko) zubadielok (zubadielko) žihadielok (žihadielko) cielok (cielka) doposielok (doposielka) bidielok (bidielko) bydielok (bydielko) držadielok (držadielko) mávadielok (mávadielko)

Slovo oblok v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Júl je mesiac, keď v električke nemožno otvoriť oblok, ktorý v decembri nebolo možné zatvoriť.

Smiech - tú ozvenu nášho plaču - to krídlo úsmevu, čo tlčie za oblokom nočného strachu, nikdy mať v hrsti nebudeme. Keby sme, nedajbože - tú sladkú moru chytili, bolo by na svete po srande.

Keď Rozália kvety páli, Lucia kvetmi pomaľuje obloky.

Keď vstúpi bieda do domu, láska oblokom vyletí.

Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok.

Ak pustíš biedu oblokom, dverami ju nevyženieš.

Oblok do sveta možno zastrieť novinami