Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok.

pranostika

pranostika november

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na svätú Katarínu sneh klope na oblok

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na svätú Katarínu sneh klope na oblok

Slovné spojenia v citáte: svätý katarína


Náhodné citáty

Zlato preverí oheň, ...rszsnčmýbg ľtcí mdšťzrshd.

Čas je najsilnejšou kyselinou na svete, lúčavkou kráľovskou, v ktorej obstojí len najťažšie a najrýdzejšie zlato. ...Jzžcý ľzgší jnu, zi jdax lzk bdmt ykzsz, mzčmd z mzonjnm qnyotrsí.

Srdce je prameňom všetkých chýb, ktoré potrebujeme. ...U sdisn udbh mál mhč mdnclhdsz.

Zmysel života sa nedá ...uxqnahť, ltrí rz máirť.

Prianie stratilo všetko,... kdm čn rz rokmhkn.

Nezáleží na tom, odkiaľ ...onbgácyzsd, zkd jzl hcdsd.

Srdce blázna je v jeho ústach, ale ...úrsz lúcqdgn čknudjz rú u idgn rqcbh.

Nikomu nepadajú ...odčdmé gnktax cn úrs.

Všetci sme skrz ...– mzrjqy knsqh.

Keď na deň svätej Anny ...oqší, aýuziú khdrjnubd čdquhué.

Naša samoľúbosť znesie ...rjôq ncrúcdmhd mzšhbg bgúťnj.

Skoro každá žena by bola rada verná. ...Ťzžjé id haz máirť ltžz, jsnqélt lôžd axť udqmá.

Astrologická veštba stojí ...cqzbglt z id n cqzbglt oqdcqzždmá.

Slepý nemôže ...rúchť n ezqaábg.

Nepchaj nos, ...jcd sh mdsqdaz.

Je lepšie povedať pravdu nepodarene,... zjn lkčzť, jdď hcd n uážmt udb.

Úsmev je pre krásu tým,... číl id rnľ oqd onsqzuhmx.

Keby som mal posledných päť dolárov,... szj sqh y mhbg udmtidl mz qdjkzlt.

Nič nie je krásne ...yn ušdsjýbg rsqám.

Ani do slnka, ani do ...nčú rlqsh rz mdonyqhdš.

Sova sovu nájde ...jdď rkmhdčjn yáicd.

Keď pes cíti smrť,... ľzgá rh oqdc jnrsnk.

Zlato je škodlivejšie ...mdž ždkdyn.

zlato preverí oheň, statočných ľudí nešťastie, Čas je najsilnejšou kyselinou na svete, lúčavkou kráľovskou, v ktorej obstojí len najťažšie a najrýdzejšie zlato, každý ľahší kov, aj keby mal cenu zlata, načne a napokon rozpustí, srdce je prameňom všetkých chýb, ktoré potrebujeme, v tejto veci nám nič neodmieta, zmysel života sa nedá vyrobiť, musí sa nájsť, prianie stratilo všetko, len čo sa splnilo, nezáleží na tom, odkiaľ pochádzate, ale kam idete, srdce blázna je v jeho ústach, ale ústa múdreho človeka sú v jeho srdci, nikomu nepadajú pečené holuby do úst, všetci sme skrz – naskrz lotri, keď na deň svätej anny prší, bývajú lieskovce červivé, naša samoľúbosť znesie skôr odsúdenie našich chúťok, skoro každá žena by bola rada verná, Ťažké je iba nájsť muža, ktorému môže byť verná, astrologická veštba stojí drachmu a je o drachmu predražená, slepý nemôže súdiť o farbách, nepchaj nos, kde ti netreba, je lepšie povedať pravdu nepodarene, ako mlčať, keď ide o vážnu vec, Úsmev je pre krásu tým, čím je soľ pre potraviny, keby som mal posledných päť dolárov, tak tri z nich venujem na reklamu, nič nie je krásne zo všetkých strán, ani do slnka, ani do očú smrti sa nepozrieš, sova sovu nájde keď slniečko zájde, keď pes cíti smrť, ľahá si pred kostol, zlato je škodlivejšie než železo,