brloh (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo brloh je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova brloh je podľa vzoru dub.

Hodnotenie slova: 4.5 (21 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív brloh brlohy
Genitív brloha / brlohu brlohov
Datív brlohu brlohom
Akuzatív brloh brlohy
Lokál brlohu brlohoch
Inštrumentál brlohom brlohmi

Tvary slova brloh

Správne tvary slova brloh: brlohoch, brlohmi, brlohom, brlohy, brlohu, brlohov, brloha, brloh

Tvary slova brloh s predložkami: bez brloha / brlohu, od brloha / brlohu, do brloha / brlohu, z brloha / brlohu, k brlohu, o brlohu, na brlohu, po brlohu, pri brlohu, proti brlohu, v brlohu, nad brlohom, pod brlohom, pred brlohom, za brlohom, s brlohom, bez brlohov, od brlohov, do brlohov, z brlohov, k brlohom, o brlohoch, na brlohoch, po brlohoch, pri brlohoch, proti brlohom, v brlohoch, nad brlohmi, pod brlohmi, pred brlohmi, za brlohmi, s brlohmi

Nesprávne (chybné) tvary slova brloh: brlohi, brlohí, brlohiam, brlohiach, brlohou, brlohami


Významovo podobné slová: periféria, ulička,

Podobné slová: žranica, spasticita, Kokošovčanka, Ridzoň, odrušovanie, asfaltovina, Mauer, cukornatenie, Löchgau, Langenhorst, Mainburg, Netišyn, napadnutie,

Príbuzné slová: medveď, brlôžik, lokalita, miesto, brložisko, brlôžok, brlôžtek, medvedica, brloží,

Rýmy brloh v rýmovacom slovníku

Slová z písmen brloh do scrabble. Anagramy a scrabble slovník bhlor.

Slovenská slovná zásoba: Lokality » Miesta

Krížovkársky slovník online: Lokalita / miesto na 5 písmen

Slovo brloh vo vetách

Zborte brloh nevedomosti a zahubili ste krta zločinu. Jediné sociálne nebezpečenstvo je temnota.

Medveď vraj na Pavla vyjde z brlohu a ak je pekne a mrzne, ľahne si na druhý bok. No ak je odmäk, znovu sa položí na ten istý bok.