more (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo more je všeobecné podstatné meno (stredný rod) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova more je podľa vzoru srdce.

Hodnotenie slova: 3.25 (20 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív more moria
Genitív mora morí
Datív moru moriam
Akuzatív more moria
Lokál mori moriach
Inštrumentál morom morami / *moriami

* zaužívané skloňovanie slova (tento tvar sa často používa, ale nie je vždy považovaný za správny)

Tvary slova more

Správne tvary slova more: more, morí, moria, moru, mora, morami, morom, moriach, moriam, mori, *moriami

Tvary slova more s predložkami: bez mora, od mora, do mora, z mora, k moru, o mori, na mori, po mori, pri mori, proti moru, v mori, nad morom, pod morom, pred morom, za morom, s morom, bez morí, od morí, do morí, z morí, k moriam, o moriach, na moriach, po moriach, pri moriach, proti moriam, v moriach, nad morami / *moriami, pod morami / *moriami, pred morami / *moriami, za morami / *moriami, s morami / *moriami

Nesprávne (chybné) tvary slova more: moram, morach, moretá, moreťa, moreťu, moretám, moreti, moretách, moreťom, moretami, morei, morea, moreov, moreovi, moreom, moreoch, moremi


Aký je rozdiel: more a oceán

Významovo podobné slová: obzor,

Podobné slová: obilninárka, Traismauer, Ostrau, Fabiána, ostraha, Amberg, Seebach, Alsbach, mrkvánka, Uthleben, Berky, preváranie, struhák,

Príbuzné slová: moreplavkyňa, ryba, moreplavba, lokalita, delfínica, kapor, námorníctvo, kanoistika, miesto, potápanie,

Rýmy more v rýmovacom slovníku

Slová z písmen more do scrabble. Anagramy a scrabble slovník emor.

Slovenská slovná zásoba: Lokality » Miesta

Krížovkársky slovník online: Lokalita / miesto na 4 písmená

Slovo more vo vetách

Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú morami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta : Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?

Mušľa je slúchadlo mora, v ktorom sa neustále hlási večnosť.

Nekonečné je nebo svojimi hviezdami, more svojimi vlnami a srdce svojimi slzami.

Moria sú viditeľným dôkazom toho, že Boh zaplakal nad dielom svojho stvorenia.

More nevypiješ, hviezdy nespočítaš.

Pohyb smerujúci do mora, čiže pohyb prílivu a odlivu, pomáha plavcovi rovnako dobre dosiahnuť breh, ako utopiť sa.

Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.

Znalosť tváre muža je pre ženu, ktorá ho ľúbi, ako znalosť šíreho mora pre námorníka.

Divadlo je ako loď na šírom mori : musí byť niekto, kto určuje trasu cesty.

Šťastie, že nemáme more. Ceny by nás doň mohli vytlačiť.