Informatika » Algoritmy

Informatika » Algoritmy

Základné algoritmy, ich použitie a príklady niektorých algorimtov pri programovaní. Vykonávanie algoritmov, priradenia, podmienky, cykly a iné základné otázky pre začínajúcich programátorov.

IT slovník online HTML tutoriál online CSS tutoriál online XML tutoriál

Akú hodnotu má premenná i po vykonaní príkazu:
int i = 2 / 4; ?