Chémia » Chemické prvky » biologický význam

Chémia » Chemické prvky » biologický význam

Otázky zahŕňajúce význam chemických prvkov v našom tele.

Vyberte, ktorú z uvedených biologických funkcií fosfor nespĺňa: